Betonia lentotuhkasta

Facebooktwitterlinkedin

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sai vastikään opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoona euroa biotuoteteknisen tutkimus- ja kehitystyönsä vahvistamiseen. Anjalassa sijaitsevassa BioSammossa tutkitaan Kymenlaaksossa muodostuvien teollisuuden biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntämistä.

Esimerkiksi voimalaitosten biopohjaisen polttoaineen poltossa syntyvien lentotuhkien sekä paperi- ja sahateollisuuden puupohjaisten sivuvirtojen ottaminen hyötykäyttöön vähentää osaltaan neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää myös loppusijoitukseen menevän biopohjaisen materiaalin määrää.

 

Lentotuhka ja biohiili teollisuuden uusiokäyttöön?

Tänä syksynä BioSammossa käynnistyy uusi EU-rahoitteinen hanke lentotuhkan ja biohiilen hienonnuksesta. HITU-hankkeessa etsitään innovatiivisia materiaalisovelluksia, joilla voidaan korvata luonnonvarojen käyttöä teollisuudessa.

Xamkin tutkijat kartoittavat uusia sovelluksia hienonnetulle voimalaitoksen lentotuhkalle ja puupohjaisesta teollisuuden sivuvirrasta valmistetulle biohiilelle. Näitä sovelluksia oletetaan löytyvän lentotuhkalle betoniteollisuudesta, jonka osuus tällä hetkellä Suomen kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä on yli prosentin, sekä biohiilen osalta kumi-, maali- ja komposiittiteollisuudesta.

Xamkin betonilaboratoriossa tullaan valmistamaan betonituotteita, joissa hyödynnetään voimalaitosten bioperäisen polttoaineen käytöstä syntynyttä lentotuhkaa betonin raaka-aineena.

Tutkimusta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR sekä Rudus Oy ja Kotkan Energia Oy.

 

Kuva: Scanstockphoto

Facebooktwitterlinkedin