Biokaasuala ottaa jättimäisen kasvuloikan 2020-luvulla

Facebooktwitterlinkedin

Biokaasun tuotanto aiotaan nelinkertaistaa kymmenessä vuodessa

Elokuun alussa useat energia- ja maatalousalan järjestöt asettivat yhteisessä julkilausumassaan (www.biokaasu2030.fi) biokaasun tuotannon vuotuiseksi tavoitetasoksi 4 terawattituntia vuoteen 2030 mennessä.

Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan noin terawattitunti biokaasua vuodessa. Kulutetusta uusiutuvasta energiasta tämä vastaa ainoastaan 0,5%:ia. Biokaasun tuotantopotentiaali on Suomessa kuitenkin merkittävä, teoreettisen vuosituotantopotentiaalin ollessa jopa 25 terawattituntia. Teknis-taloudellisen tuotantopotentiaalin on arvioitu olevan noin 40 % teoreettisesta potentiaalista.

 

Jätevirtojen hyödyntämistä parannettava

Biokaasun tuotannon kasvun turvaamiseksi tarvitaan lainsäätäjiltä ja päättäjiltä selkeää viitekehystä, jonka turvin alaa voidaan kehittää. Alan kehitystä tukevia toimenpiteitä ovat esimerkiksi maatalouden massojen biokaasuhyödyntämistä edistävä ravinnekiertokorvaus, liikennebiokaasun jakeluvelvoite ja pitkäjänteisesti suunnitellut veroratkaisut.

Maatalouden sivuvirtojen käsittelemisen lisäksi meidän tulee hyödyntää jätteidemme potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti. Esimerkiksi Suomessa poltetaan vuosittain 1,6 miljoonaa tonnia jätettä vuodessa ja tästä jätteestä noin 30 % on orgaanista ja täten järeisiin kuivamädätyslaitoksiin sopivaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että tämä on enemmän kuin mitä maassamme olevat biokaasulaitokset käsittelevät yhdyskuntien ja kaupan biojätejakeita!

 

Aurinko- ja tuulivoiman yleistyminen hyödyttää biokaasun tuotantoa, ei kilpaile sitä vastaan

Uusiutuvien energialähteiden välinen kilpailu on kovaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuuli- ja aurinkoenergian kustannuskilpailukyky on parantunut huimasti ja sallii meidänkin olosuhteissamme varsinkin tuulisähkön osalta tuettoman tuotannon. Biokaasusta tehty sähkö ei pysty kilpailemaan hinnalla tuulivoimalle, mutta tukee sen kehittymistä.

Ravinnekierrätyksen, jätehuollon ja energiantuotannon lisäksi biokaasuratkaisuja voidaan nimittäin kehittää myös energiavarastoiksi, joihin vaihteleva aurinko- tai tuulisähkö voidaan varastoida metanointiprosessin avulla. Tässä prosessissa syntyvä synteettinen kaasu pienentää biokaasualan syöteriippuvuutta ja tarjoaa ekologisesti kestävän vaihtoehdon akkujärjestelmille.

 

Antti Myllärinen

Kirjoittaja on Doranova Oy:n toimitusjohtaja.

www.doranova.fi

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Uusioblogi yhteistyökumppaniltamme

 

Kuva: Doranovan Antti Myllärinen.

Facebooktwitterlinkedin