Biometanolin jalostuslaitos Äänekoskelle

Äänekosken tehdas ilmakuvattuna metsäisen järvimaiseman keskellä
Facebooktwitterlinkedin

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Veolia ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä biometanolin jalostamiseksi Äänekoskella. Veolia alkaa valmistaa sellunvalmistuksessa syntyvästä raakametanolista kaupallista biometanolia, jota voidaan käyttää esimerkiksi liikennepolttoaineena. Tätä varten Veolia rakentaa jalostuslaitoksen Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen.

Tehdas käynnistää näillä näkymin tuotantonsa vuonna 2024 ja sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 12 000 tonnia.

Yhteensä 50 miljoonan euron arvoiseen laitosinvestointiin on saatu tukea Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Veolia kertoo haluavansa tämän kaltaisilla investoinneilla panostaa paikallisten, päästöttömien ja energiaomavaraisuutta lisäävien kiertojen luomiseen.

Samalla laitosinvestointi auttaa hyödyntämään Metsä Fibren tehdastuotannon sivuvirtoja erilaisina lisäarvoa luovina tuotteina, mikä on avaintekijä resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen edistymiselle.

”Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tuotannossa syntyvät sivuvirrat, tässä tapauksessa raakametanoli, hyödynnetään ja jatkojalostetaan mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteeksi”, sanoo Metsä Fibren liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen.

Kuva: Metsä Fibre

Facebooktwitterlinkedin