Äänekoskelle kestävä Elonkierto-yhteisöpuutarha

Mehiläistarhaaja
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Vihreä Uusiutuva Äänekoski-hanke rakentaa Kuhnamonjärven rannalle Piilolanniemeen Äänekosken Elonkierto-yhteisöpuutarhaa. Puutarha on Suomessa ensimmäinen laajamittainen, kunnallisesti toteuttava Green Care -projekti.

Vihreä Uusiutuva Äänekoski-hankkeen yhtenä tavoitteena on vaikuttaa toimintaympäristöön siten, että kuntalaisilla on nykyistä paremmat edellytykset tehdä valintoja ja kehittää omaa toimintaansa kestävän kehityksen suuntaan. Elonkierron puutarha tarjoaa konkreettisen jakamistalouden alustan, jossa yhdistyy kaikki neljä kestävän kehityksen osa-aluetta: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen sekä taloudellinen.

Hyvinvointia luonnosta

Elonkierto-puutarha mahdollistaa luontoperustaisten hyvinvointipalvelujen saavutettavuuden yhteisön käyttöön eri ikäryhmien tai yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta.

Luontolähtöisten menetelmien käyttäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden osana on taloudellista ja vaikuttavuudeltaan hyväksi todettua eri ikä- ja kuntoutujaryhmien käytössä. Luontopohjaiset menetelmät auttavat voimaantumaan fyysisesti ja psyykkisesti. Erilaiset puutarhassa tapahtuvat toiminnot opettavat uusia taitoja, ajattelu- ja toimintatapoja sekä luovat uusia merkityksiä. Yhdessä työskentely lisää sosiaalisuutta ja vähentää ennakkoluuloista johtuvaa syrjintää. Laitosympäristössä asuvalle puutarhaympäristö luo aktiivisuutta, osallisuutta ja elämyksellisyyttä.

Puutarha vahvistaa lähi- ja luomuruoan tuotannon edistämistä, tuo oppilaitokset ja biotalouden eri näkökulmat lähelle kuntalaista. Siellä on mahdollista järjestää tapahtumia, kursseja ja vaikkapa joogaa tai lasten luontokerhotoimintaa.

Oppi, hyöty, terapia ja pörriäiset

Elonkierto-puutarhan on suunnitellut maisema-arkkitehti Suvi Pohjola-Stenroos Axina Oy:sta Lohjalta. Kunkin puutarhan osan suunnittelu soveltaa keskeisiä ympäristöpsykologian, kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteita. Myös esteettömän liikunnan tarpeet on huomioitu.

Puutarhan kokonaisuus muodostuu neljästä erilaisesta puutarhasta: oppi- ja hyötypuutarhasta, pörriäispuutarhasta ja terapiapuutarhasta. Näissä kussakin toimitaan puutarhan luonteen ja kunkin asiakasryhmän lähtökohdista tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti pyrkimyksenä tuottaa yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia ja terveyttä.

Pörriäispuutarha tukee koko yhteisön ekologista luontoyhteyttä ja oppimista. Hyöty- ja oppipuutarha palvelee oppimista, kotoutumista, terapeuttista puutarhatoimintaa ja yhteisöllistä ruokataloutta.

Aisti- ja terapiapuutarha on tarkoitettu erityisesti seniorien ja erityisryhmien hyvinvoinnin tukemiseen ja terapeuttiseen puutarhatoimintaan.

Rantaraitti tarjoaa sosiaaliset puitteet yhteisölliselle virkistymiselle.

Alueen kasvillisuus on valittu tukemaan ekosysteemiä ja tarjoamaan pölyttäjille mesikasveja.

Kädet mullassa

“Tänä kesänä olemme päässeet hyvään vauhtiin hyöty- ja oppipuutarhan rakentamisessa. Olemme tehneet yhteistyötä POKEn ympäristöalan opiskelijoiden kanssa sekä kaupungin kuntouttavan työtoiminnan tiimin kanssa”, kertoo Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen projektipäällikkö Sirpa Kortelainen.

Poken opiskelijaryhmä on tehnyt vaikuttavaa työtä aina alueen raivaamisesta istutusalueiden toteuttamiseen, kiveysten suunnittelussa ja tekemisessä sekä mm. perinneaidan suunnittelussa ja rakentamisessa mehiläistarhan ympärille.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ovat olleet mukana rakentamassa Elonkierto-puutarhaa yhdessä Vihreä Uusiutuva Äänekoski –hankkeen kanssa. Kuntouttava työtiimi on vastannut istutuksista ja niiden hoidosta.

Kuntouttavan työn tiimi toteuttaa nyt syyskuussa myös perinneyrttien ja perennojen keräyksen puutarhalle. Tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus osallistua puutarhan rakentamiseen ja toimintaan. Perinneyrtit ja -perennat istutetaan niille varattuihin paikkoihin ja kasvien tarinat kootaan yhteen.

Näin saamme sidottua puutarhan myös äänekoskelaisten puutarhojen jatkumoon ja tuomme esille niiden merkityksellisyyden.

Kuntouttavassa työtoiminnassa suunnitellaan myös yhteistyötä läheisen päiväkodin kanssa leppis- ja keijupuutarhan perustamisessa.

”Puutarhalla on ollut tarjolla työtehtäviä, jotka ovat vahvistaneet asiakkaiden työ – ja toimintakykyä. Olemme päässet laskemaan mullan menekkiä, suunnittelemaan tulevia kasveja, istuttamaan pensaita ja puita. Olemme kärränneet multaa ja levittäneet katteita ja toteutettiin yhteistyössä Äänekosken Katulähetyksen kanssa räsymattojen keräyskampanjakin”, sanoo Tanja Kinnunen, kuntouttavan työtoiminnan vastaava valmentaja, ja jatkaa:

”Asiakkaat ovat saaneet kokemuksen tehdä merkityksellistä työtä, onnistumisen kokemuksen. Erityisen hienoa asiakkaista on ollut nähdä oma kädenjälki puutarhalla, miten hieno siitä rakentuikaan. Olemme myös valmistaneet ruokaa puutarhan antimista, mikä on lisännyt merkityksellisyyden ja onnistumisen tunnetta. Puutarhassa työskentely on kasvattanut asiakkaita myös pitkäjänteiseen, projektimaiseen tapaan tehdä työtä.”

Konkreettinen paikka ilmastoteoille

Puutarhan konsepti soveltuu edelleen kehitettäväksi ja konsepti on monistettavissa. Yhteisöpuutarhan konsepti biofilia, kiertotalous ja hyvinvointi ilmentävät kestävän kehityksen osa-alueita, biologista monimuotoisuutta, ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä ja ihmisen toiminnan sopeuttamista luonnon kantokykyyn.

”Näen mahdollisuuden kehittää yhteisöpuutarhaa edelleen tukemaan, vahvistamaan ja ilmentämään kestävän kehityksen eri osa-alueiden, luonnonmonimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin muutoksiin sopeutumisessa”, sanoo Sirpa Kortelainen ja jatkaa:

”Ilmastonmuutos tulee muuttamaan yhteiskuntaamme ja on tärkeää huomioida se myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Puutarhan idean kehittäminen lähti kahvipöytäkeskustelusta työllisyyspuolen kanssa. On hienoa, että kunnan sisällä ajatus otettiin niin positiivisesti vastaan. Myös asukkaat ovat jo löytäneet puutarhan ja antaneet siitä hyvää palautetta.

Lue lisää:

https://www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kestavakehitys/toimiva-kaupunkiyhteiso/yhteisopuutarha

https://www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kestavakehitys/vihrea-uusiutuva-aanekoski

 

Vihreä Uusiutuva Äänekoski

 

Facebooktwitterlinkedin