BREF-työssä tärkein edessä

Facebooktwitterlinkedin

Jätteiden käsittelyn BREF-työssä on tärkein vaihe jäljellä: kohti kansallista täytäntöönpanoa.

Olet varmasti kuullut tästä puolivuosikymmentä kestäneestä urakasta?

Eurooppalainen jätesektori on nimittäin kesästä 2013 asti uurastanut jätteiden käsittelyn BREF-asiakirjan päivittämisen parissa. Lokakuussa Euroopan komissio julkaisi vihdoin viimeisen luonnoksen tästä asiakirjasta.

Paljon on muuttunut sitten vanhan, vuonna 2006 julkaistun BREF-asiakirjan. Päivityksen myötä sivuja on pari sataa enemmän, mutta suurempi muutos liittyy toki asiakirjan soveltamiseen jatkossa – BREF-asiakirjassa määritellyt BAT-päästötasot ja -tekniikat toimivat referensseinä lupamääräyksiä asetettaessa. BAT-päästötasot ovat sitovia ja niistä voi poiketa ainoastaan erittäin perustelluista syistä, BAT-poikkeamien kautta.

Joulun alusviikolla 2017 eurooppalaiset sidosryhmät voivat vielä esittää tarkoin harkittuja muutosehdotuksia, kun lopullista luonnosta käsitellään IED Foorumin kokouksessa. Lopulliset BAT-päätelmät hyväksyttäneen keväällä 2018 jäsenmaiden komiteakäsittelyssä. Virallisesti ne julkaistaisiin tällöin viimeistään syksyllä 2018.

BREF-asiakirja pohjautuu kattavaan tiedonkeruuseen, jossa suuressa roolissa ovat olleet sadat referenssilaitokset ympäri Eurooppaa. BAT-tasojen määrittelyä ovat vaikeuttaneet epätarkat referenssilaitosten päästötiedot. Ei ole ylipäätään helppoa määrittää yleispäteviä teknisiä ratkaisuja ja käytäntöjä sovellettavaksi kaikkialla Euroopassa. Innovaatiopotentiaalin säilyttämiseksi ei ole edes järkevää yrittää sovittaa kaikkia ratkaisuja samaan muottiin.

Päivitystyö on kiinnostanut sidosryhmiä – BREF-asiakirjan ensimmäiseen luonnokseen annettiin yli 3600 kommenttia, joista puolet koski BAT-päätelmiä. Vaikka vuosien saatossa asiakirja on kehittynyt parempaan suuntaa, niin kaikilta osin suomalaiset yritykset eivät voi olla tyytyväisiä lopputulokseen. Jo nyt on tiedossa, että useat suomalaiset jätteenkäsittelylaitokset joutuvat investoimaan merkittäviä summia täyttääkseen BAT-päätelmien vaatimuksia.

BAT-päätelmiä sovelletaan niin sanottuihin direktiivilaitoksiin, joita Suomessa oli reilu 160 kappaletta vuonna 2013. Direktiivilaitosten tulee kuuden kuukauden sisällä BAT-päätelmien julkaisemisesta selvittää toiminnan BAT-mukaisuus. Kaikki direktiivilaitoksia koskevat luvat on saatava BAT-päätelmien mukaiseksi neljän vuoden kuluessa BAT-päätelmien julkaisusta.

Kansallisen täytäntöönpanon tueksi tarvitaan riittävät viranomaisresurssit ja sujuvat lupamenettelyt. Kansallinen soveltamisohje voi myös olla tarpeen, jotta voidaan varmistaa valtakunnallisesti yhteneväinen soveltaminen. Kansallisella tasolla tehdään tulkinnat BAT-päätelmien soveltamisesta. YTP toivoo sujuvaa kansallista täytäntöönpanoa, sillä yritysten investointihalukkuutta tarvitaan kaikkiin kiertotaloutta tukeviin investointeihin.

 

Sanastoa:

  • WT BREF = Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment = yleiseurooppalainen BAT-vertailuasiakirja jätteiden käsittetoiminnoille
  • BAT, Best available technique = paras käyttökelpoinen tekniikka
  • BAT-AEL, BAT associated emission levels = BAT-päästötaso
  • Direktiivilaitoksia ovat ympäristönsuojelulain liitteen 1., taulukon 1. laitokset

 

Kirjoittaja Anna Virolainen on asiantuntija Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:ssä.

 

Kuva: Kemianteollisuus ry

Facebooktwitterlinkedin