Elvytetään talous hiilineutraalisti

Facebooktwitterlinkedin

Suomen hallitus haluaa investoida koronapandemian jälkeisiä talouden elvytystukia hiilineutraalisuuteen. Huhtikuun kehysriihessä hallitus sopi, että koronaviruksen jälkeinen elvytys tehdään ilmastoystävällisesti.

Samalla ympäristöministeriö perusti työryhmän, joka laatii ehdotuksia siitä, kuinka jälleenrakennus tehdään ilmaston ja luonnon kannalta kestävästi. Talous ei voi perustua fossiilisille polttoaineille tai luonnonvarojen ylikulutukselle.

”Koronavirus on osoittanut, miten tärkeää on rakentaa kestävää taloutta ja varautua erilaisiin riskeihin. Ilmastoystävällinen elvytys tarjoaa ratkaisuja molempiin”, twiittasi ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen huhtikuun alussa.

Suomi ajaa vihreää elvytystä myös EU:ssa. Suomi ja muut edelläkävijät julkistivat huhtikuussa vetoomuksen, joka vaatii, että talouden elvytystoimien on tuettava EU:n ilmastoneutraalisuuden saavuttamista ja vihreää kehitystä. Samalla voidaan luoda työpaikkoja ja hyvinvointia.

Sitra on julkaissut listan keinoista, joilla taloudellista toipumista voidaan tukea niin, että samalla vahvistetaan siirtymää hiilineutraalisuuteen.

”Ekologisen kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää mittavia ja kattavia toimia, joilla ei ole varaa odottaa. Siksi kaikkea elvytystä kannattaa punnita siltä kannalta, miten se voisi samalla tukea talouden uudistamista pitkällä aikavälillä kestäväksi”, sanoo Sitran johtaja Mari Pantsar, joka toimii jälleenrakennustyöryhmän toisena puheenjohtajana. Toinen puheenjohtaja on ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Ryhmä valmistelee ehdotuksia elvytystoimista. Osa toimista sisällytettäisiin valtioneuvoston strategisen tason suunnitelmaan. Osa olisi nopeita, määräaikaisia toimia lisätalousarviota varten.

Lisäksi ryhmä kartoittaa pitemmän aikavälin toimia hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi. Toimien on oltava linjassa EU:n vihreän kehityksen ohjelman kanssa.

Ryhmän toimikausi on 15.4.–30.9.2020. Ehdotukset kiireisistä toimenpiteistä laaditaan kuitenkin valtioneuvoston asettaman valmisteluryhmän käyttöön jo 15.5.2020 mennessä.

Myös suomalainen tiedeyhteisö ja strategisen tutkimuksen edustajat ovat vedonneet, jotta talouselvytys tapahtuisi kestävästi. Joukko strategisen tutkimuksen ohjelmien ohjelmajohtajia ja tutkijoita julkaisi maanantaina 6.4. kantansa ja suosituksensa siitä, miten koronapandemian jälkeen toimet olisi suunnattava kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

”Ydinviestimme on, että elvytystoimissa kriisin jälkeen tulee tähdätä kohti kestävää kehitystä, vaikka olisi suuri houkutus lykätä uudistuksia ja jatkaa ”helppoa” fossiiliseen energiaan perustuvaa talousjärjestelmää. Koronan jälkihoidossa luodaan perusta tuleville uudistuksille”, sanoo Mikael Hildén SYKEstä, yksi strategisen tutkimuksen ohjelmien ohjelmajohtajista.

Facebooktwitterlinkedin