Rahoitustuet hiilineutraalisuuteen

Facebooktwitterlinkedin

Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen kertoo, että Sitra on tänään (25.3.2020) julkaissut listan keinoista, joilla taloudellista toipumista voidaan tukea niin, että samalla vahvistetaan siirtymää hiilineutraalisuuteen.

Kestäviä toipumistoimia koronashokkiin -työpaperi esittää seitsemää taloudellista toipumista tukevaa keinoa, joilla voi samalla ratkaista ekologista kestävyyskriisiä.

Keinot ohjaisivat rahoitustukea esimerkiksi joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen hankkeisiin, rakennusten energiaremontteihin, teollisuuden vähäpäästöisiin ratkaisuihin, kestäviin hankintoihin, energiatehokkaisiin kalustohankintoihin, kotimaisen uusiutuvan energian investointeihin sekä kotitalouksien uusiutuvan energian käyttöönottoon. Sitra ehdottaa myös kestävän kehityksen verouudistusta.

Sitralla ei itsellään ole mahdollisuutta rahoittaa tällaisia tukia, mutta keinolista on ehdotus vaihtoehdoista, joita yhteiskunnan kannattaa harkita.

”Työmme viittaa siihen, että toipumistoimilla voidaan monin tavoin auttaa samalla ratkaisemaan ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen hupenemista. Suomella voi nyt olla myös keskeinen rooli kestävän elvytyksen edistäjänä sekä EU:ssa että kansainvälisesti”, Tynkkynen arvioi

 

Mihin talouskasvu suuntautuu?

 

Sitra kannustaa käynnistämään yhteiskunnallista keskustelua elvytyspaketin kestävyysnäkökulmista jo nyt, koska välittömän pandemian hellitettyä tehtävillä valinnoilla on ratkaiseva merkitys siihen, lähteekö talouskasvu uudelleen käyntiin ilmastokriisiä hidastavalla vai vauhdittavalla tavalla.

”Ekologisen kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää mittavia ja kattavia toimia, joilla ei ole varaa odottaa. Siksi kaikkea elvytystä kannattaa punnita siltä kannalta, miten se voisi samalla tukea talouden uudistamista pitkällä aikavälillä kestäväksi”, johtaja Mari Pantsar Sitrasta sanoo.

 

Kuva: Scanstockphoto. Brighton West -silta romahti.

Facebooktwitterlinkedin