Eritahtisuus sotkee lainsäädäntötyötä

Facebooktwitterlinkedin

EU on kiristänyt yhdyskunta- ja pakkausjätteiden kierrätysvelvollisuuksia ja tuottajavastuuta ja lisännyt samaan aikaan muoviroskan vastaisia direktiivejä. Tämä on kuitenkin tehty sellaisella aikataululla, että jäsenmailla on täysi työ saada kansallinen lainsäädäntö ajoissa valmiiksi.

Suomenkin täytyisi saada EU:n kiertotalouspakettiin liittyvä jätelakiuudistus etenemään rivakasti, sillä kansallisten lakien tulisi olla voimassa viimeistään 5. heinäkuuta tänä vuonna. Hallituksen esitys oli tarkoitus alun perin saada lausuntokierrokselle jo joulukuussa, mutta se viivästyi.

 

Sopua ei löytynyt

Jätelakiuudistusta valmisteleva työryhmä ei päässyt yhteisymmärrykseen, koska sen olisi pitänyt löytää ratkaisut sekä kierrätysasteen nostamisen keinoista, erilliskeräysjärjestelmien tehostamisesta, kustannusten jakamisesta, että jätteen kuljetusjärjestelmistä, joista on Suomessa kiistelty jo kymmeniä vuosia. Kokonaisuus osoittautui liian haastavaksi ratkaista kertaheitolla: työryhmän mietintöön tuli lukuisia eriäviä mielipiteitä ja täydentäviä lausumia.

Eripuraisuus on jatkunut koko syystalven myös poliittisissa keskusteluissa.

 

Jätelaki uudestaan käsittelyyn vuoden päästä

Jätelain aihepiireihin liittyy kiinteästi myös viime vuoden kesäkuun alussa annettu EU:n uusi direktiivi, joka koskee tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä. Tämä niin sanottu SUP-direktiivi (Single-use plastics) tuotiin jäsenmaille erillisenä säätelynä vuotta myöhemmin kuin muut jätelainsäädännön muutostarpeet. Se valmisteltiin pikavauhtia, jotta suitsittaisiin rantojen ja vesistöjen roskaantumista kertakäyttömuoveilla.

SUP-direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: tuotekieltoja, kulutuksen vähentämistä, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia, laajennettua tuottajavastuuta, merkintävaatimuksia, erilliskeräysvelvoitteita sekä valistusta. Jäsenmaiden pitäisi saada kansalliset SUP-direktiivin toimenpiteet lainsäädäntöönsä niin, että ne olisivat voimassa 3.7.2021 mennessä, siis lähes tasan vuosi jätelakiuudistuksen jälkeen.

SUP-direktiivin edellyttämiä muutoksia ei ennätetä saada mukaan nyt valmisteltavana olevaan jätelain muutokseen, vaan sen takia jouduttaneen muuttamaan jätelakia uudelleen vuotta myöhemmin.

 

“SUP-direktiivi on huono”

Sekä viranomaiset että jäte- ja pakkausalan toimijat ovat moittineet SUP-direktiiviä huonoksi: sen käsitteet ovat epäyhtenäisiä, määritelmät epämääräisiä ja monet tärkeistä täytäntöönpanoon liittyvistä säädöksistä ovat vasta valmisteilla komissiossa.

SUP-direktiivissä edellytetään komissiolta kymmenkuntaa täydentävää säädöstä, joilla selkeytetään direktiivien tulkintaa, mutta niiden aikataulu laahaa jäljessä:

”Täydentävää säätelyä on tulossa vasta keväällä, jolloin esimerkiksi jätelakiuudistustyön pitäisi olla jo pitkällä. On hankalaa, että SUP-direktiivin ja jätesäädöspaketin valmistelut menevät aikataulullisesti eri tahtia”, sanoi ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg loppuvuodesta pidetyssä Suomen Pakkausyhdistyksen seminaarissa Kertakäyttömuovit ja kiertotalous.

 

Mikä on kertakäyttöinen muovituote?

Komissiolta on tulossa täytäntöönpanosäädöksiä esimerkiksi siitä, mitä tuotteita SUP-direktiivi ylipäätään koskee eli mitkä kaikki kertakäyttöiset muovituotteet kuuluvat sen piiriin. Ohjeistusta on tulossa myös tuottajavastuun vähimmäisvaatimuksista sekä pakkausten tuottajien laajennetusta kustannusvastuusta, eli siitä, miten muoviroskien siivoamisen kustannukset määritellään ja miten kuluja pitäisi periä tuottajilta.

Ympäristöministeriö käynnisti joulukuussa hankkeen kertakäyttömuovidirektiivin kansallisesta toimeenpanosta. Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitysluonnos tarvittavista lainsäädäntömuutoksista. Lisäksi Suomen tulee ilmoittaa komissiolle kertakäyttömukeja ja syömävalmiin ruuan kertakäyttöisiämuovipakkauksia koskevat kansalliset vähentämistavoitteet ja -keinot.

Valmistelutyöhön osallistuvat muovitiekartan yhteistyöverkosto ja jätealan strateginen yhteistyöryhmä. Lisäksi valmisteluun pääsee mukaan keskustelutilaisuuksissa. Hallituksen esitysluonnos kertakäyttömuovidirektiivistä on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ensi syksynä.

 

Kuva: Scanstockphoto. Kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva SUP-direktiivi on sotkenut jätelainsäädäntötyötä. Jätelain muutos on parhaillaan valmisteltavana, mutta se joudutaan todennäköisesti avaamaan uudelleen vuoden päästä SUP-direktiivin takia. SUP-direktiivi tulee lähivuosina kieltämään muun muassa kertakäyttöiset muovipillit.

Facebooktwitterlinkedin