Jätealalle kymmenen vuoden siirtymäaika?

Facebooktwitterlinkedin

Jäteala on saamassa hankintalaista poiketen pitkän, kymmenen vuoden siirtymän sidosyksikköjen ulosmyyntirajoihin. Esityksen mukaan kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettava, markkinaehtoista toimintaa rajoittava ulosmyynnin osuus olisi 10 prosenttia vuoden 2029 loppuun saakka. Vuodesta 2030 alkaen ulosmyynnin osuus saisi olla enintään viisi prosenttia.

Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta annettiin pitkän valmistelun jälkeen 14. marraskuuta. Ympäristöministeriö järjesti kuulemistilaisuuden neljällekymmenelle ensimmäisenä ilmoittautuneelle 17.11.2017. Kommentteja voi antaa ympäristöministeriölle vielä 24. marraskuuta asti.

Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa sekä sidosyksikköjä koskevat säännösehdotukset on erotettu jätehuollon markkinapaikan valmistelusta. Markkinapaikasta, markkinapuutteen osoittamisesta ja kirjanpitovelvollisuuksista on tarkoitus säätää erikseen.

 

Kuva: Scanstockphoto.

Facebooktwitterlinkedin