Euroopan ensimmäinen muovien kierrätyksen alustaekosysteemi käyntiin Järvi-Suomessa – Digitaalinen alusta kertoo tulevaisuudessa muovien todelliset käyttömäärät ja -kohteet

eMuovi
Facebooktwitterlinkedin

Suomen maataloudessa muodostuu vuosittain noin 12 000 tonnia jätemuoveja. Kierrätyksen määrä on vähäinen ja keräämättä jääneistä muoveista suurin osa menee polttoon.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun eMuovi -hankkeessa lähdetään kehittämään alustaekosysteemiä, joka yhdistää maatalousmuovien toimitusketjun toimijat siten, että mahdollisimman suuri osa jätemuoveista saadaan kiertoon ja osaksi aitoa kiertotaloutta. Vastaavaa alustaekosysteemiä muoveille ei ole koko Euroopassa.

”Digitaalisen alustaekosysteemin avulla saamme paremmin tietoon muovien todelliset käyttömäärät ja -kohteet, varastot ja käytöstä poistettujen muovien käsittelymäärät. Tiedot auttavat meitä kehittämään koko arvoketjua, vähentämään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja korvaamaan niitä muilla materiaaleilla,” kertoo projektin asiantuntija Ilkka Suur-Uski.

Maatalousmuovien alustaekosysteemi toimii kaksisuuntaisena tiedonvaihtoalustana, jonka avulla maa- ja puutarhatilat voivat ilmoittaa muovijakeiden määrän, laadun ja sijainnin noutoa varten. Käsittelijät puolestaan voivat ilmoittaa tarpeensa ja vastaanottokriteerinsä. Myös muovien valmistajat, kuljettajat ja kauppa voivat osallistua tiedonvaihtoon ja rikastuttaa alustaekosysteemiä.

Ajantasainen tiedonkulku eri toimijoiden välillä tehokkaan toimitusketjun aikaansaamiseksi on esiarvoisen tärkeää. Tavoitteena onkin suunnitella laajennettavissa oleva alustaekosysteemi, jossa olevia alustoja, järjestelmiä ja sovelluksia voidaan tarvittaessa vaihtaa ja kehittää.

”Tehokkaan tiedonvaihdon lisäksi alusta edistää uusia tuoteinnovaatioita sekä erilaisten palveluiden käyttöä ja kehittämistä alkutuotantoon ja maaseudulle,” Suur-Uski toteaa.

 

250 000 euron rahoitus

”On erinomainen asia, että maatalousmuovien hyötykäyttöä kehitetään. Kertakäyttöisyys korvautuu kiertotaloudella ja toimiva keräys on laadukkaan uusiomuovin edellytys. Suomessa asiasta vastuuta kantavalla muoviteollisuudella on käyttöä laadukkaalle keräysmuoville ja on hienoa saada olla mukana tässä työssä”, toteaa Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä.

Hanke sai 250 000 euron rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Toiminta-alueena ovat Järvi-Suomen alueen maakunnat.

Hankkeen toteutukseen osallistuvat viljelijöiden hankintarengas Saarijärveltä, Järvi-Suomen alueen MTK-liitot, MTK Keskusliitto, Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Wimao Oy, Clean Plastic Finland Oy, Itä-Suomen Murskauskeskus Oy, Suomen Uusiomuovi Oy ja Muoviteollisuus ry.

 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Viljelijät voivat ilmoittaa muovijätemääränsä uuden digitaalisen alustan kautta kierrättäjille.

Facebooktwitterlinkedin