Muovien kierrätykselle miljoonan lisärahoitus

Facebooktwitterlinkedin

Muovien kierrätys saa miljoonan euron lisärahoituksen. Suomen hallituksen vuoden 2020 neljäs lisätalousarvio ohjaa rahaa Suomen kansallisen muovitiekartan toimeenpanoon liittyviin kokeilu- ja pilottihankkeisiin.

Nyt rahoitettava työ liittyy muovien talteenoton ja kierrätyksen tehostamiseen sekä kertakäyttöisten muovipakkausten vähentämiseen.

”On pyritty satsaamaan muovien kierrätykseen. Nyt siihen saatiin lisärahoitusta”, sanoo ympäristöministeriön talouspäällikkö Timo Jaakkola.

Suomi sai ensimmäisenä maassa maailmassa valmiiksi muovitiekartan syksyllä 2018. Tiekartta kokoaa toimia, jotka tehostavat muovien talteenottoa ja kierrätystä, edistävät parempaa tuotesuunnittelua ja vähentävät muoviroskan aiheuttamia haittoja.

Tiekartan toimet luovat myös edellytyksiä kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille sekä vähentävät riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Suomen hallituksen vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa ohjataan muutenkin rahaa kestävään elvytykseen ja kiertotalouteen. Talousarvion lisäyksistä osa on sellaisia, jotka torjuvat ilmastonmuutosta ja ehkäisevät luonnon köyhtymistä.

 

Metallien kiertotalouteen iso potti

 

Suurin satsaus tehdään akkujen kiertotalouteen. Hallitus haluaa Suomeen vastuullisen, kotimaisen akkuteollisuuden arvoketjun, johon kuuluu myös investointeja kierrätysratkaisuihin.

Tavoitteena on profiloitua kestävän, sähköisen liikenteen globaalina edelläkävijänä ja synnyttää kotimaahan litiumakkujen tuotannon ekosysteemi. Siihen kuuluu muun muassa Suomen Malmijalostus Oy:n 150 miljoonan euron pääomitus sekä 300 miljoonan rahoitus akkujen prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien investointeihin.

Lisätalousarviossa todetaan, että vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys voisivat olla Suomen globaali kilpailuetu, joka auttaa siirtymään kohti kiertotaloutta ja vähentämään luonnonvarojen käyttöä.

Mineraalien ja metallien kiertotalous saa muutenkin tukea lisätalousarviossa.

Geologian tutkimuskeskuksen Mintec-koetehdas saa rahoitusta. Koetehdas kehittää vaahdotus-, erottelu- ja analyysiteknologiaa, joilla esimerkiksi kaivostoiminnan rikastushiekoista ja jätteistä saadaan talteen arvomineraaleja.

 

Ilmastorahasto ja kehitystukia

 

Kiertotaloutta saattavat edistää myös erilaiset yritysten tutkimus- ja kehitystuet. Business Finlandin kautta yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ohjataan 20 miljoonaa euroa.

Suomen Akatemia saa yhteistyöverkostojen rahoitukseen 10 miljoonaa ja uuteen lippulaiva-hakuun 25 miljoonaa.

Ilmastorahastoa pääomitetaan 300 miljoonalla eurolla. Rahastolla on lisäksi käytössään Vake Oy:n osakeomistuksista jo saadut tuotot.

Ilmastorahasto keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaatioon ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen.

 

Öljylämmitys historiaan

 

Suuri potti kestävästä elvytyksestä ohjautuu öljylämmityksestä luopumisen rahoittamiseen 45 miljoonalla eurolla. Energiaremonttiavustuksiin ohjataan 20 miljoonaa euroa lisää. Metsiensuojelua rahoitetaan niin ikään 20 miljoonalla.

Lähivirkistysalueiden, viheralueiden ja retkeilyinfran kunnostamista ja palveluja tuetaan 13 miljoonalla eurolla.

Puurakentaminen saa viiden miljoonan euron tuen. Lisäksi vihreän elvytyksen toimia löytyy MAL-alueilta (maankäyttö, asuminen ja liikenne).

”Koronakriisistä toivuttaessa katse voi olla vain eteenpäin: kohti kestävää yhteiskuntaa. Jo tälle vuodelle on luvassa tärkeitä investointeja raideyhteyksiin, kävelyyn ja pyöräilyyn, kestävään energiaan sekä muuhun ilmasto- ja luontotyöhön”, kommentoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

 

Rahaa ravinnekierrätykseen, biokaasuun ja jätetilastointiin

 

Vesien ja ympäristönhoidon edistäminen saa 28 miljoonaa euroa. Siitä 10 miljoonaa parantaa vesihuollon ravinnekierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta. Vesiensuojelua edistävää KIPSI-hanketta toteutetaan 10 miljoonalla.

Luonnonvara- ja biotalouden edistäminenkin saa rahaa. 600 000 euroa ohjataan biokaasuohjelman työryhmän loppuraportissaan esittämän biokaasuntuotannon neuvontahankkeen toteuttamiseen.

Sähköautojen latausasemainfrastruktuuria tuetaan miljoonalla eurolla.

Tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen ja luvituksiin satsataan kaksi miljoonaa ja ELY-keskusten tuulivoimaosaamisen lisäämiseen miljoona euroa.

Jätetiedon raportoinnin ja tilastoinnin kehittäminen saa 100 000 euroa.

 

Työ jatkuu syksyllä

 

Kesäkuun alussa tehdyssä lisätalousarviossa etsittiin vihreän elvytyksen keinoja, jotka saadaan toteutettua nopeasti. Syksyn budjettityössä kestävän elvytyksen keinojen mietintä jatkuu.

Hallitus sai apua vihreän elvytyksen toimiin Mikkosen asettamalta Kestävä elvytys -työryhmältä.

Työryhmän tehtävänä oli hahmotella toimia, jotka auttavat taloutta elpymään ja vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen.

Työryhmän ehdotuksista pääosa pääsi mukaan hallituksen talousarvioon. Työryhmä ehdotti muun muassa öljylämmityksestä luopumisen tukea ja kevyen liikenteen väyläinvestointeja sekä tukipakettia ulkoilukohteisiin.

Työryhmä korosti myös, että Ilmastorahaston perustaminen valtion kehitysyhtiö Vaken yhteyteen luo mahdollisuuden tukea hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista myös laskusuhdanteen aikana.

Työryhmä on laatinut kestävän elvytyksen kriteeristön, jolla voidaan arvioida yksittäisten toimien vaikutuksia ilmastoon, luonnonvarojen riittävyyteen, kiertotalouteen, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön tilaan.

 

Kuva: Scanstockphoto. Muovitiekartta ohjaa muovinkierrätyksen pilotteihin. Ne saavat lisärahoitusta hallituksen neljännestä lisätalousarviosta.

 

Facebooktwitterlinkedin