Fortum nostaa jätevoimalat uuteen rooliin kiertotalouden ketjuissa: Jätteenpolton hiilipäästöistä voisi tuottaa jopa muovia

Riihimäen jätteenpolttolaitos
Facebooktwitterlinkedin

Euroopan sadat jätteenpolttolaitokset saattavat pian saada uuden kiertotalousroolin, joka vähentää Euroopan riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Energiayhtiö Fortum on aloittanut Riihimäen jätteenpolttolaitoksessaan pilotin, jonka tavoitteena on ottaa laitoksesta vapautuva hiilidioksidi talteen ja käyttää se raaka-aineena uusien materiaalien valmistuksessa.

”Carbon2x-konseptissa hiilidioksidi on arvokas raaka-aine, josta voidaan valmistaa uusia materiaaleja. Samalla vähennämme riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja parannamme Euroopan omavaraisuutta”, sanoo kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa Fortumin tiedotteessa.

 

Euroopan jätevoimalat kiertotaloustehtaiksi

Saarimaa on jo pitkään pohtinut jätteenpolttolaitosten roolia kiertotalouden kokonaisuudessa.

Uusiouutisten blogissaan vuosi sitten Saarimaa totesi, että jätteenpoltto nähdään yhä jätteenkäsittelyprosessin päätepisteenä, kun se tulisi nähdä lähtöpisteenä:

”Yhdistämällä [jätteenpolton] prosessissa syntyvää hiilidioksidia ja puhtaalla energialla tuotettua vetyä voidaan jo nykyteknologioilla rakentaa uusia materiaaleja, esimerkiksi muovia. Tuhkajakeesta voidaan taas tulevaisuudessa erotella uusilla teknologioilla metalleja ja suoloja. Jäljelle jäävä puhdistettu mineraalijae voidaan hyötykäyttää”, Saarimaa kirjoitti ja jatkoi:

”Kiteyttäen: Euroopassa on investoituna valtava jätteenpolton infrastruktuuri, jota voitaisiin hyödyntää kierrätyksen edistämiseksi.”

Nyt Fortum on käynnistänyt kierrätys- ja jäteliiketoiminnan strategisen ohjelman. Carbon2x-ohjelman avulla yhtiö vähentää jätteenkäsittelytoimintansa hiilidioksidipäästöjä ja tuottaa raaka-aineita uusiin tuotteisiin.

Carbon2x-ohjelma toteuttaa osaltaan Fortumin tavoitetta olla hiilineutraali Euroopan sähköntuotannossa vuonna 2035. Tulevaisuudessa Fortum aikoo keskittyä entistä enemmän materiaalien tuottamiseen kierrätysprosessista.

Yhtiön mukaan Euroopassa on satoja jätteenpolttolaitoksia, joihin Carbon2x-konseptia voitaisiin soveltaa.

Maanosassa syntyy vuosittain lähes 100 miljoonaa tonnia jätettä, joka muutetaan energiaksi polttamalla.

Kierrätykseen kelpaamattomien jätteiden polttaminen on Fortumin mukaan tärkeä osa nykyistä jätehuoltojärjestelmää ja energiantuotantoa, mutta polttamisesta aiheutuu myös haitallisia päästöjä.

Toisaalta jätteet sisältävät myös valtavia määriä hiiltä, joka on oikein hyödynnettynä arvokas materiaalien raaka-aine. Hiiltä ei saada riittävästi kierrätettyä nykyisin mekaanisin menetelmin, jotka perustuvat erilliskeräykseen ja materiaalien puhdistamiseen.

 

Alkuvaiheessa metaania, myöhemmin erikoismuoveja

Uuden pilotin ensimmäisessä vaiheessa Riihimäen jätteenpolttolaitoksen piipun päästä kerättävään hiilidioksidiin yhdistetään vetyä, jonka seurauksena syntyy metaania.

”Näemme metaanin valmistamisen kuitenkin vain välivaiheena ja olemme huomattavasti kiinnostuneempia korkeamman jalostusasteen tuotteiden, kuten erikoismuovien, valmistuksesta”, kertoo Carbon2x-hankejohtaja Tony Rehn.

 

Muovipakkausten kierrätysaste kaksinkertaiseksi

Fortumin alustavan analyysin mukaan jopa 90 prosenttia jätteiden sisältämästä hiilestä voitaisiin saada kiertoon täydentämällä muovin mekaanista kierrätystä jätteen polttoteknologialla, jossa hiilipäästöt kerätään talteen ja hyödynnetään uusien materiaalien valmistuksessa.

”Lopputuloksena jätteenpolton ilmastovaikutus painuisi nettonegatiiviseksi ja muovipakkausten kierrätysaste voitaisiin Suomessa kaksinkertaistaa nykytasosta vuoteen 2030 mennessä”, Kalle Saarimaa sanoo.

 

Teksti: Päivi Ikonen ja Elina Saarinen, Kemia-lehti ja Uusiouutiset

Kuva: Fortum. Fortumin pilottihanke Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa pääsee vauhtiin kevään 2022 aikana. Fortum aikoo kierrättää jätteenpolton hiilipäästöt uusiksi materiaaleiksi.

Facebooktwitterlinkedin