Hackathon etsii ideoita: Mitä käytöstä poistuville energiaturpeen tuotantoalueille?

Suota
Facebooktwitterlinkedin

Neova (ent. Vapo) siirtää energiaturvetuotantonsa alueita lähivuosina muuhun toimintaan lähes 20 000 hehtaaria. Mitä turpeentuotannon tilalle?

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo hakee yhdessä Kasvu Openin kanssa Neovan toimeksiannosta ratkaisuja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen innovaatiokisassa NeovaHackathon.

Tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita ja /tai hiilensidontaa.

”Olemme kiinnostuneet hyödyntämään alueilla mahdollisesti tuotettavia uusiutuvia biomassajakeita ja raaka-aineita esimerkiksi kasvualustojen, aktiivihiilen, biostimulanttien tai eläinkuivikkeiden tuotannossa. Etenkin nykytilanteessa ruoantuotantoon hyödynnettävien biomassojen toimitusvarmuus, lähituotanto, laatu ja turvallisuus korostuvat entisestään. Vaihtoehtoisesti maa-alueita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kosteikkoviljelyssä, hiilen varastointiin ja hiiltä sitovien biomassojen kasvatukseen”, sanoo liiketoimintajohtaja Mia Suominen Neova Venturesilta.

Neovalla on Suomessa turvetuotantoalueita tällä hetkellä noin 40 000 hehtaaria. Ennusteen mukaan noin puolet siirtyy seuraavien vuosien aikaa uuteen maankäyttömuotoon.

Vuonna 2021 tuotannosta poistuneita alueita oli 4185 hehtaaria. Niistä 85 prosenttia metsitettiin ja 15 prosenttia ennallistettiin kosteikoiksi.

 

Hackathon huipentuu toukokuussa

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille.

Innovaatiokisaan voi ilmoittautua 10. huhtikuuta mennessä. Hackathonista kerrotaan lisätietoja Turvemaista tulevaisuutta -webinaarissa 24. maaliskuuta. Innovaatiokisa huipentuu 19. toukokuuta voittajatiimien valintaan.

 

Kuva: JAMK. Neova on ennallistanut viime vuonna käytöstä poistuneista turvetuotantoalueista 15 prosenttia takaisin kosteikoiksi.

Facebooktwitterlinkedin