Ihmiskunta kulutti taas maapallon luonnonvarabudjetin ennen aikojaan – ”Nyt testataan, olemmeko vieläkään valmiita irtautumaan fossiilienergiasta”

Ylikulutusta kuvaava piirroskuva
Facebooktwitterlinkedin

28.7.2022

Maailman ylikulutuspäivä koittaa tämän vuoden osalta tänään, 28. heinäkuuta 2022. Ylikulutuspäivä on päivä, jolloin ihmiskunta on käyttänyt loppuun tämän vuoden luonnonvarat. Loppuvuosi eletään siis ”velaksi”.

Nykyisellä kulutustasolla tarvitsisimme 1,75 maapalloa. Jos kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme yli kolme ja puoli maapalloa.

 

Koronavuosi 2020 oli poikkeus

 

Global Footprint Network laskee maailman ylikulutuspäivän joka vuosi uudestaan tuoreimpien tietojen perusteella. Päivä on laskennallisesti se päivä, jolloin ihmiset ovat käyttäneet loppuun kaikki uusiutuvat, biologiset resurssit ja luonnonvarat, joita maapallo kykenee uusintamaan koko vuoden aikana.

Mitä enemmän kulutamme, sitä aikaisemmin ylikulutuspäivää vietetään, eli sitä aikaisemmin kulutus ylittää maapallon kyvyn uusintaa luonnonvarojaan.

Ylikulutuspäivä on koittanut heinä-elokuun vaihteessa jo vuodesta 2016 lähtien, aikaistuen muutamalla päivällä miltei joka vuosi.

Poikkeuksen teki koronapandemiavuosi 2020, jolloin yhteiskunnan sulkutoimet laskivat hieman kulutusta ja myöhensivät ylikulutuspäivää niin, että se koitti vuonna 2020 noin kolme viikkoa tavanomaista myöhemmin, 22. elokuuta.

 

Ylikulutuksen sekä siitä johtuvan luontokadon ja ilmastokriisin seuraukset näkyvät ympäri maailmaa muun muassa katoavina elinympäristöinä ja ekosysteemien heikentyneenä kykynä tasoittaa esimerkiksi sään ääri-ilmiöitä, kuten tulvia.

”Suomessa ylikulutus aiheuttaa muun muassa metsäluonnon köyhtymistä, kalakantojen uhanalaistumista ja arvokkaiden luontotyyppien vähenemistä. Esimerkiksi tulvariskit ovat kasvaneet ja vedenlaatu heikentynyt, kun metsiä ja soita on ojitettu, ja niiden kyky pidättää vettä on heikentynyt”, WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula kertoo.

 

Ylikulutuksen taittaminen vaatii irtautumista vanhoista toimintamalleista

 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on asettanut Euroopan maille uudenlaisen paineen luopua nopealla aikataululla Venäjän fossiilienergiasta, jota ostamalla paitsi tuhotaan luontoa, myös rahoitetaan julmia sotatoimia. Fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja maakaasun, tuotannolla ja käytöllä on merkittävä rooli ylikulutuksessa. Ilmastotiede ja ympäristöjärjestöt ovat jo vuosikausien ajan painottaneet fossiilienergian käytön alasajon välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.

”Nyt testataan, olemmeko vieläkään valmiita irtautumaan fossiilienergiasta, vai takerrutaanko taas kerran vanhaan, ympäristölle ja ihmisille haitalliseen tapaan toimia, ja ryhdytään esimerkiksi keinotekoisesti alentamaan polttoaineen hintaa”, Nikula sanoo.

Nikulan mukaan käännekohtien hetkellä muutosta voi olla vaikeaa havaita, ja sen huomaakin usein vasta jälkikäteen. Esimerkiksi tuulivoima ja sähköautot olivat vielä joitain vuosia sitten marginaalissa, mutta nyt tuulivoiman tuottaminen on edullista, ja osa autonvalmistajista on luopumassa kokonaan polttomoottoriautojen valmistamisesta.

”Ylikulutuksen purkamiseksi tarvitaan perinpohjainen muutos, joka vaatii uusien ratkaisujen lisäksi myös luopumista vanhasta, esimerkiksi ympäristölle haitallisista tuista. Suomessa meillä on korkean luottamuksen yhteiskunta, jossa vaikeita päätöksiä ylikulutuksesta luopumisesta on mahdollista tehdä. Nyt tarvitsemme luottamusta yhteiskuntamme muuttamiseen sellaiseksi, että voimme elää luonnon kanssa tasapainossa”, Nikula sanoo.

 

Jokainen voi vähentää kulutustaan helposti

 

Global Footprint -verkosto ylläpitää verkkosivullaan Earth Overshoot Day kattavaa arkistoa elämäntavoista ja keinoista, joilla voimme vähentää ylikulutusta.

Hyvien toimintatapojen listalla merkittävänä nousee kiertotalous. Kiertotalous tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei osteta tuotetta omaksi vaan ostetaan sen sijaan palvelu tai tuotteen hetkellinen käyttöoikeus. Kiertotaloutta ovat myös kierrätys, uudelleenvalmistus ja tuotteiden elinkaaren pidentäminen suunnittelulla, huoltamalla, korjaamalla ja huolellisella käytöllä.

Kaikille sopiva konsti myöhentää ylikulutuspäivää on suosia omassa ruokavaliossaan kasvipohjaisia tuotteita.

Varakkaammat voivat harkita myös esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista omalle katolle sekä sijoittamista vähähiilisyyttä edistäviin tai luontokatoa suitsiviin ratkaisuihin.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock Photo. Monet meistä omistavat tavaraa enemmän kuin kotiin mahtuu.

Facebooktwitterlinkedin