Ilmaisen palautuksen kallis hinta

Facebooktwitterlinkedin

Verkkokauppojen ilmaiset vaatepalautukset voivat tuntua ihanan helpolta, mutta millä hinnalla? Telaketju-hanke selvitti, mitä palautetuille vaatteille tapahtuu.

 

Ilona Engblom ja Minna Ainonen Inka Mäkiö, kuvat

 

Vaatteiden verkkokauppa on kilpailtu ala, jossa suuret ylikansalliset toimijat sanelevat säännöt. Asiakkaat haluavat kokeilla vaatteita kotonaan ilman, että joutuvat maksamaan niiden palauttamisesta, jos ne eivät sovikaan. Kauppojen on tarjottava ilmaista palautusta, jotta ne pärjäävät kilpailussa.

Tampereen yliopiston tutkimushankkeen mukaan vuonna 2017 vaatteita verkkokaupoista tilanneista suomalaisista 40 prosenttia palautti tilaamiaan tuotteita. Joka kolmas palauttajista palautti enemmän kuin 40 prosenttia tilaamistaan tuotteista.

 

Enemmän läpinäkyvyyttä

 

Telaketju-hanke on selvittänyt kuluttajien ja kotimaisten vaateyritysten toimintatapoja vaatepalautusten suhteen. Telaketju on aktiivinen, kotimainen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa.

Telaketjun tutkimustyö luo pohjaa kiertotalouden mukaiselle liiketoiminnalle ja rakentaa Suomesta tekstiilien kiertotalouden edelläkävijää.

Kysyimme Telaketju-verkoston sosiaalisen median seuraajilta heidän tietojaan ja käsityksiään verkkokauppojen vaatepalautusten kohtalosta.

Yli puolet vastaajista ei osannut sanoa, mitä palautetuille vaatteille tapahtuu – osittain siksi, että kaupat eivät sitä kerro vaan asia vaikuttaa olevan ”julkinen salaisuus”. Palautettujen vaatteiden arveltiin päätyvän niin uudelleenmyyntiin kuin suoraan jätteeksi.

Kyselyymme vastanneet kuluttajat kaipasivat verkkokauppapalautuksiin lisää läpinäkyvyyttä ja enemmän tietoa siitä, mitä palautuksille tapahtuu. Suurin osa kyselyyn vastanneista ilmoitti olevansa halukas maksamaan vaatepalautuksista, jos ne näin voitaisiin käsitellä ympäristöystävällisemmin.

 

Alle joka viides vaate palautuu

 

Halusimme myös tietää Telaketju-verkostossa mukana olevien yritysten toimintatapoja vaatepalautusten suhteen. Haastattelimme yrityksiä, joilla on verkkokauppatoimintaa.

Yritysten vaatepalautusten määrät liikkuivat samoissa prosenttiosuuksissa, ja kaikilla ne jäivät alle 20 prosenttiin myydyistä tuotteista.

Palautusprosenttia pienensivät esimerkiksi vaatekutsut, joissa asiakas pääsee tutustumaan tuotteisiin ja sovittamaan niitä ennen ostopäätöksen tekemistä. Tämän kerrottiin vähentävän merkittävästi palautusten määrää.

Tuotteita palauttavat pääosin yksityisasiakkaat. Yritysasiakkaita voivat palauttamisen osalta velvoittaa eri säännöt, kuten sitovat tilaukset ja erilliset sopimukset.

Kaikilla vastanneilla palautus tai vaihto on kotimaassa ilmaista. Tämän koetaan olevan osa hyvää asiakaspalvelua, ja palautusten tai vaihtojen maksullisuuden nähtiin nostavan tilauskynnystä.

 

Hyväkuntoiset myydään uudestaan

 

Palautuksia pyritään ennaltaehkäisemään kertomalla mahdollisimman paljon tietoa tuotteesta jo verkkokaupassa esimerkiksi mittataulukon avulla.

Kysyttäessä, mitä palautetuille tuotteille tapahtuu palautuksen jälkeen, vastaukset olivat suhteellisen yhtenäiset. Hyväkuntoiset ja myyntikelpoiset palautukset laitetaan uudelleen myyntiin. Sitä ennen ne tarkastetaan, tarvittaessa puhdistetaan esimerkiksi koirankarvoista, viikataan ja pakataan takaisin myyntipakkaukseen.

Likaantuneet tai muutoin myyntikelvottomat tuotteet poistetaan myynnistä, mikä useilla vastanneilla yrityksillä tarkoittaa esimerkiksi hyväntekeväisyyteen lahjoittamista.

Yritykset arvioivat palautuksien käsittelyn kustannusten olevan keskimäärin 1–3 euroa tuotetta ja käsittelykertaa kohden.

Palautettujen tuotteiden tarkistus ja käsittely koettiin kuitenkin kulujen arvoiseksi, koska tuotteiden saaminen takaisin myyntiin koettiin parhaaksi toimintamalliksi.

Käsittelyn tavoitteena onkin prosessin pitäminen mahdollisimman vastuullisena, ekologisena, taloudellisena sekä tehokkaana. Palautuksien käsittelystä syntyvien kulujen sijaan suurempana kustannuksena nähtiin logistiikka eli palautusten ja vaihtojen lähetyksistä koituvat kustannukset.

Kuluttaja, toimi näin

Vältä turhia ostoksia ja palautuksia. Osta vain tarpeeseen.

Vältä pikamuotiketjuja. Halpa hinta on hälytysmerkki, että vaatteen tuotantoketjussa ei ole kaikki kunnossa.

Käytä omistamiasi vaatteita pitkään ja huolla niitä.

Kun tarvitset uusia vaatteita, suosi käytettyjä tai ryhdy vaatelainaamon asiakkaaksi.

Jos haluat ostaa uusia vaatteita, osta vaatteesi paikasta, jossa voit sovittaa niitä. Verkkokaupoissa tiedä mittasi ja tutustu verkkokaupan tarjoamiin kokotaulukoihin.

Anna verkkokaupalle palautetta! Kysy, mitä palautetuille vaatteille tapahtuu. Vaadi vastuullisuutta. Edellytä selkeitä koko- ja mittatietoja tuotteista. Pyydä 3D-sovellusta virtuaalisovituksia varten.

Suosi kauppoja, jotka kertovat läpinäkyvästi tuotteen tuotantoketjusta, -oloista ja materiaaleista, ja jotka antavat riittävästi informaatiota vastuullisten ja oikean kokoisten vaatevalintojen tekemiseksi.

Jos verkkokaupasta tilaamasi vaate ei sovi, mieti, voisitko myydä tai antaa sen itse eteenpäin.

Facebooktwitterlinkedin