Itämerellä paikoin ennätyspaljon fosforia

Aranda Harri Kankaanpää/ SYKE
Facebooktwitterlinkedin

Merentutkimusalus Aranda toi maihin huonoja uutisia tammikuiselta seurantamatkaltaan.

Kaikkien Suomen merialueiden fosforipitoisuudet ovat korkeita. Paikoin pitoisuudet ovat ajankohtaan nähden jopa poikkeuksellisen korkeita.

Suomenlahden läntisellä merialueella vesi oli pohjan lähellä hapetonta. Siellä esiintyy myrkyllistä rikkivetyä.

Perämerellä typpi- ja fosforipitoisuudet ovat muihin merialueisiin verrattuna alhaisia, mutta tänä talvena siellä havaittiin paikoin mittaushistorian korkeimpia ravinnemääriä. Sekä liukoisen typen että fosforin pitoisuudet ovat ennätyskorkeita.

SYKE ja Ilmatieteen laitos seuraavat Itämeren tilaa yhteistyössä osana Itämeren suojelukomissio HELCOMin ohjelmaa.

Tutkimusmatkalla Suomenlahden itäosaan ankkuroitiin näytteenotin. Näytteenotin kerää vuoden ajan vesipatsaan läpi pohjaan vajoavaa ainesta kuten mikromuovia. Tutkimus tuottaa tietoa merenpohjaan päätyvän mikromuovin määrästä sekä haitta-aineista.

Hyvääkin tietoa seurantamatka tuotti: Itämeren pintaveden öljypitoisuudet ovat pieniä. Öljypitoisuudet ovat vähentyneet viime vuosikymmenien aikana.

Kuva: Harri Kankaanpää/ SYKE. Sedimenttinäytteen viipalointia tutkimusalus Arandalla.

Facebooktwitterlinkedin