Tila on enemmän kuin seinät, lattia ja katto

Facebooktwitterlinkedin

3.10.2016

Toimitilat ovat jatkuvasti vajaakäytössä. Uutta ei ole järkevää rakentaa, jos vanhat rakennukset voivat ratkaista saman käyttötarpeen. Käyttäjät kuitenkin kaipaavat yhä enemmän joustavuutta toimitilojen käyttömahdollisuuksiin. Mikä ratkaisuksi?

Toimitilojen vajaakäyttö on kasvussa pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi toimistotiloista jo yli 13 prosenttia on käyttämättömänä. Tilastojen mukaan pääkaupunkiseudulta löytyykin jo yli miljoona neliömetriä vapaata toimistotilaa.

Käyttäjien tarpeet muuttuvat koko ajan joustavammaksi, eikä kukaan ole enää kiinnostunut pitkistä kiinteistä vuokrasopimuksista. Tilan toiminnallisuuteen ja tunnelmaan kiinnitetään yhä enemmän huomioita. Tilan edellytetään tarjoavan käyttäjälleen muutakin kuin lattiapinta-alaa. Neliöhintaa tärkeämpää on, mitä palveluja tai yhteisöllisiä elämyksiä tilan käyttöön voidaan liittää.

Kuitenkin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti on järkevää ottaa ensisijaisesti hyötykäyttöön olemassa olevaa rakennuskantaa uuden rakentamisen sijasta. Vapaana olevien tilojen käyttöönottoon kaivataan siis hyviä ratkaisuja.

Kasvava trendi on toimistojen käyttötarkoituksen muutos hotelleiksi, asunnoiksi tai jopa hoivakodeiksi. Hukkatilojen tehokasta uuskäyttöä on vaikka kattojen hyödyntäminen kaupunkiviljelyyn. Käyttötarkoituksen muutosta voidaan edistää luomalla joustavia ratkaisuja, joissa samaa tilaa hyödynnetään sekä asumiseen että toimistokäyttöön. Uusimmalla teknologialla, modulaarisilla ratkaisuilla ja digitaalisilla sovelluksilla rakennuksista voidaan tehdä muuntojoustavia ja tarjota vanhentuneillekin tiloille uusi elämä.

Kiinteistöjen omistajat voivat kehittää asiakkailleen uusia, monipuolisia ratkaisuja käyttää tiloja sen sijaan, että tiloja vain välitettäisiin tai vuokrattaisiin. Käyttämättöminä lojuvien tilojen hyödyntäminen tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluntarjoajille, jotka paketoivat tilaratkaisun asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Näin asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Tila voi olla enemmän kuin seinät, lattia ja katto. Yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja osaamiskeskuksena se on osa isompaa toiminnallista kokonaisuutta ja palvelee paremmin liikkuvia joukkoja ja muuttuvia tarpeita. Tilakonseptissa samanmieliset kohtaavat ja uudenlaisesta yhteistyöstä syntyy lisäarvoa.

Sitra selvittää parhaillaan joustavan tilapalvelun mahdollisuuksia. Haluamme paremmin ymmärtää, miten tämä toimintamalli muunnetaan toimivaksi käytännön liiketoiminnaksi ja toivomme että uudet kestävät toimintamallit leviävät toimitilabisneksessä.

Tulokset tulevat löytymään yritysten työkalupakista, joka tarjoaa ideoita, malleja ja esimerkkejä hyvistä toimintatavoista, joilla monet yritykset ovat jo rakentaneet menestyviä ratkaisuja kohti hiilineutraaliutta: http://www.sitra.fi/uutiset/hiilineutraali-teollisuus/tulevaisuus-hiilineutraalissa-bisneksessa

Jaana Pelkonen
johtava asiantuntija
Sitra

Facebooktwitterlinkedin