Järkevää lannoitetta lannasta

Facebooktwitterlinkedin

17.9.2015

Elokuussa aloittanut Järki Lannoite -hanke hakee käytännön ratkaisuja ravinteiden kierrättämiseen.

”Tarvitaan tuotteita, jotka vastaavat loppukäyttäjien tarpeita ja ovat helposti saatavilla. Uudenlaiset lantapohjaiset lannoitteet on saatava helposti kierrätettävään muotoon”, hankkeen projektikoordinaattori Kaisa Riiko tiivistää.

Lisäksi lannasta valmistettavan lannoitteen koostumuksen on oltava kohdillaan, kuljettamisen ja myös levittämisen helppoa.

Kotieläinten lantaa syntyy Suomessa noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa, joten raaka-ainetta uudenlaiseen lannoitetuotantoon riittää.

Hankkeen aikana kootaan tietoa ja esimerkkejä sekä ulkomailta että kotimaasta. Samalla kartoitetaan markkinoita ja säädöstöä, lannoitetuotteiden kilpailukykyä ja käytettävyyttä.

Kotieläinyksikköjen kasvaessa lannan järkevä kuljettaminen on olennaista. Sen vaihtoehtona ja helpottajana on lannan jalostusprosessin käynnistäminen jo mahdollisimman lähellä raaka-aineen syntypaikkaa.

”Järki Lannoite –hankkeessa tuotetaan ja kootaan maatalousalan opetukseen ja viljelijätilaisuuksiin soveltuvaa oppi- ja havaintomateriaalia lannan ja kierrätysraaka-ainepohjaisten lannoitevalmisteiden tehokkaasta käytöstä”, Riiko kertoo.

Järki Lannoite on Elävä Itämeri -säätiön eli Baltic Sea Action Groupin hanke. Yhteistyökumppanina on Peimarin koulutuskuntayhtymä Livian Ammattiopisto sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiön ja BSAG:n Järki-hanke.

Järki Lannoite on lähtenyt liikkeelle vauhdilla. Perjantaina 25.9.2015 järjestetään viljelijöille ja muille yhteistyökumppaneille Maan Viljelyn Järkipäivä Livian Tuorlan oppilaitoksen tiloissa Piikkiössä.

Päivien tavoitteena on rakentaa kestävyyttä ruoan tuotantoon muun muassa ekonomian ja ekologian tasapainolla.

– Järki Lannoitteen aikana järjestetään useita vastaavia viljelijöille suunnattuja teemapäiviä, joissa asioihin tutustutaan käytännössä peltojen ja eläintilojen äärellä, Kaisa Riiko kertoo.

 

Mikä Järki Lannoite -hanke?

* edistää ravinteiden kierrätystä lannasta lannoitteeksi

* vauhdittaa kierrätysravinteisiin pohjautuvien lannoitevalmisteiden valmistusta

* kehittää teknologioiden ja käyttökokemusten hyödyntämistä

* seuraa tiiviisti aiheeseen liittyvää säädöstoimintaa

Facebooktwitterlinkedin