Jätehuoltoinfralle arvosana 9

Facebooktwitterlinkedin

16.3.2017

Suomen rakennetun omaisuuden tilaa 2017 arvioiva Roti-paneeli on antanut maamme jätehuoltoalan infrastruktuurille arvosanan 9. Arvosana laski hieman edellisvuodesta, jolloin se oli 9+.

Paneeli kiittää sitä, että kaatopaikat on korvattu rakentamalla kattava jätteenpoltto- ja biolaitosinfra.

Toisaalta paneeli korostaa, että kierrätys ei ole edistynyt kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti eikä alan tutkimukseen, kehitykseen ja opetukseen ole satsattu riittävästi, jotta valmistauduttaisiin kiertotalouden vaatimuksiin. Etenkin lajittelulaitoksiin ja biologisiin kierrätyslaitoksiin vaaditaan vielä lisäinvestointeja.

Raportti toteaa tarkkanäköisesti, että poliittiset päämäärät ovat osin ohjanneet EU:n kiertotaloustavoitteita niin, että ne korostavat kierrätysmääriä kierrätyksen laadun ja taloudellisuuden sijaan.

Panelistit rohkaisevatkin suomalaisia etsimään kustannustehokkaimpia ratkaisuja kierrätystavoitteiden saavuttamiseen. Tähän tarvitaan tutkimustietoa.

 

Miljardilla jäteinfraa

Panelistit huomioivat kuntien yhteistyön ja ennakoivat, että tulevaisuudessa entistä laajempi alueellinen yhteistyö on tarpeen, koska suuremmat yksiköt takaavat paremmat voimavarat investointeihin ja toiminnan kehittämiseen.

Panelistit muistuttavat myös osaavan henkilöstön ja riittävien taloudellisten resurssien olevan välttämättömiä nykyaikaisen jätehuoltojärjestelmän ylläpidossa.

Tiistaina (14.3.2017) julkaistun Roti-katsauksen mukaan Suomessa on nyt 145 kaatopaikkaa, 27 biologista kierrätyslaitosta ja yhdeksän jätteen putkikeräysjärjestelmää. Jätteenpolttokapasiteetti on kuusinkertaistunut. Raportissa jätevoimaloiden määräksi ilmoitetaan 6,5. Näiden yhdyskuntateknisten järjestelmien arvo on yhteensä noin miljardi euroa.

Suomen koko yhdyskuntatekniikan arvoksi panelistit laskevat 22,7 miljardia euroa. Panelistit kiinnittävät huomiota siihen, että maamme vesihuoltopalveluiden järjestäminen vaatii rakennemuutosta.

Facebooktwitterlinkedin