Jätevedestä epäorgaanista typpilannoitetta

Facebooktwitterlinkedin

15.9.2016

Kuinka tuotteistaa puhdistamolietteistä ja jätevesistä epäorgaanisia typpilannoitteita? Gasumin KiertoTyppi-hanke on löytänyt tähän konsteja. Tavoitteena on, että kierrätystyppituotteita voisi käyttää laajasti teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin.

Tämän vuoden lopussa päättyvä KiertoTyppi-hanke etsii toimivaa tekniikkaa jätevesien sisältämän typen kustannustehokkaaseen talteenottoon. Hanke pyrkii valmistamaan kierrätystyppituotteita, joita voi käyttää turvallisena kasviravinteena maataloudessa tai sitten teollisuudessa esimerkiksi savukaasujen pesussa tai metsäteollisuuden jätevesipuhdistamoilla.

Hanke on osoittanut, että biokaasulaitoksen jätevesistä on mahdollista ottaa typpeä talteen jopa 500 kiloa päivässä. Hankkeessa typpiveden typpipitoisuus on noussut 25-28 kiloon kuutiometrissä. Ammoniumveden typpipitoisuus on siis noin kolmeprosenttinen.

”Puhdistamolietteestä peräisin olevan jäteveden typpipitoisuus on jo seitsemän kertaa väkevämpi kuin lannan tai mädätteen. Neste on kirkasta, eikä siinä ole kiintoaineita. Sitä voi tarvittaessa konsentroida vielä lisää kalvotekniikalla”, sanoo Gasumin suunnittelupäällikkö Teija Paavola.

Kierrätystyppituotetta voi käyttää esimerkiksi lannan väkevöintiin, jolloin nostetaan lannan typpipitoisuutta suhteessa sen fosforipitoisuuteen.

”Tuote luokitellaan epäorgaaniseksi typpilannoitteeksi, jolloin sen jätevesi- ja puhdistamolietestatus katoaa ja käyttökohteita on enemmän. Tuotetta voi käyttää kaikessa kasvintuotannossa”, Paavola sanoo.

Seuraava tuotekehitysaskel on pohtia muun muassa tuotteen haihtuvuuden vähentämistä, jolloin levittämiseen voisi käyttää myös ruiskutusta.

 

Riihimäellekin stripperi-pesuri

Tuotteen teollisuuskäyttökin kiinnostaa. Gasum on analysoinut kiertotyppituotteen soveltuvuutta savukaasunpesuun yhteistyössä Ekokemin kanssa. Muutamaprosenttinen typpiliuos voi kuitenkin Suomen talvessa jäätyä. Käyttö edellyttäisi sitä, että pesuliuoslinjastot olisi eristettävä.

Gasum on kehittänyt hankkeessa typen strippausteknologiaa, jota voi soveltaa jätevedenpuhdistamo-biokaasulaitos-kombinaatioihin Suomessa ja maailmalla. Esimerkiksi Riihimäelle rakentuvaan biojalostamoon on tulossa stripperi-pesuri-järjestelmä.

KiertoTyppi-hanke on Gasum Biovakan (ent. Biovakka Suomi Oy) vetämä ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys -ohjelman (RAKI) rahoittama hanke Jätevesitypen talteenotto ja hyödyntäminen kierrätysravinteena. Hankkeessa on mukana myös Ekokem Oyj ja tiedonsiirtokumppaneina Vesilaitosyhdistys (VVY) ja Baltic Sea Action Group (BSAG).

Facebooktwitterlinkedin