Uusiouutiset on kiertotalousalan asiantuntija

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset on ennen kaikkea kiertotalous-, jätehuolto- ja kierrätys- sekä ympäristöalojen asiantuntijoiden oma lehti ja kiertotalouden tärkeä tietolähde.

Lukijatutkimuksen palautteen perusteella jopa 95 prosenttia vastanneista on Uusiouutisiin tyytyväisiä. Lehden parhaina puolina lukijat pitävät ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta ja monipuolisuutta sekä ammattitaitoista toimitusta.

Tulokset perustuvat lokakuussa 2016 Focusmaster Oy:n tekemään lukijatutkimukseen, johon vastasi 191 lukijaa.

Tutkimustulosten perusteella Uusiouutisten lukijakontaktit ovat säännöllisiä ja aktiivisia. Lehti luetaan huolella. Tulosten perusteella lukija palaa Uusiouutisten pariin keskimäärin 2,0 kertaa, mikä on ammattilehtien joukossa korkea luku.

88% kyselyyn vastanneista säilyttää lehden numerot. Kullakin Uusiouutisten numerolla on keskimäärin 5,6 lukijaa, joten lehdet kiertävät ahkerasti esimerkiksi työpaikkojen lukukierroissa.

 

Lehti tavoittaa päättäjät…

Uusiouutisten lukijoilla on merkittävä rooli kierotaloutta ja jätehuoltoa koskevissa hankintapäätöksissä. Jopa 73 prosenttia lukijoista osallistu hankintapäätösten tekoon.

39 prosenttia vastanneista toimii asiantuntijatehtävissä. Ylimmän tai keskijohdon tehtävissä puolestaan 31 prosenttia.

Lukijat edustavat toimialoista jätehuoltoa ja kierrätystä, asiantuntijapalveluita, ympäristöhallintoa, teollisuutta ja tuotantoa sekä tutkimusta ja koulutusta.

 

… ja uuden sukupolven

Tuloksissa korostuu ympäristöalalla viime vuosina näkynyt dynaaminen uudistuminen. Uusiouutiset-lehti on nimittäin myös tuoreiden ja ympäristöalan tulevien asiantuntijoiden lehti.

Lukijoissa on ammattilehdeksi poikkeuksellisen paljon nuoria lukijoita, joilla on vahva sidos lehteen. Kolmannes lukijoista on alle 40-vuotiaita.

 

Mainonta huomataan

Mainokset huomataan Uusiouutisissa paremmin kuin ammattilehdissä keskimäärin. Ilmoitusten huomioarvo on poikkeuksellisen hyvä.

Parhaiten huomataan kokosivun ilmoitukset, jotka jopa 70% vastanneista kertoi nähneensä. Pieninkin ilmoituskoko, 1/8s ilmoitus, sai erinomaisen hyvän huomioarvotuloksen: 60% lukijoista kertoi nähneensä ilmoituksen.

Lehden mainonta kiinnostaa etenkin itsenäisesti hankintapäätöksiä tekeviä.

Ilmoitusaiheista kiinnostavimpia ovat lukijoiden mielestä koulutus ja tapahtumat, uudet toimijat ja uutuudet, kierrätystuotteet, ekologiset ja kestävät vaihtoehdot, hankkeet, haut ja projektikutsut sekä työpaikat ja rekrytointi.

 

Monipuolinen kiinnostus

Lukijat pitävät lehden näkökulmaa kiertotalouteen osuvana. Vuoden 2016 alussa tehty näkökulmalaajennus jätehuollosta kiertotalouden koko ketjuun on ollut pidetty ratkaisu.

Lukijoiden vastaukset kertovat erittäin laaja-alaisesta ja monipuolisesta kiinnostuksesta kiertotalouden näkökulmiin.

Kiinnostuksen kohteista nousi esille muutama kaikista kiinnostavin aihealue. Uusiouutisten lukijat pitävät etenkin kiertotalouden, jätehuollon ja kierrätysalan kehitystä, lainsäädäntöä ja tutkimustietoa valottavista jutuista.

 

Asiaa, ei viihdettä

Uusiouutisilta odotetaan selvästi asiapitoista sisältöä. Uusiouutiset tukee ammattilehtenä asiantuntijoiden osaamista.

Lehti antaa tietoa uusimmasta tutkimuksesta, hankkeista ja teknologioista, ennakoi lainsäädännöllisiä muutoksia ja auttaa lisäämään ymmärrystä alan kehityksen syistä ja suunnista.

Sen sijaan kevyempää ja viihteellisempää sisältöä haetaan pääasiassa muista kanavista kuin kiertotalouden erikoislehdestä.

Lukijoiden mielestä Uusiouutiset-lehti tukee omaa työtä, auttaa pysymään ajan hermolla ja avaa vaikeita asioita helpommin ymmärrettäviksi.

 

Facebooktwitterlinkedin