Jätteenpolton hiilidioksidipäästöistä aletaan valmistaa muovia – Fortum Recycling & Wasten pilotti on maailman ensimmäisiä

Kuvat: Fortum Recycling & Waste. Tony Rehn näkee, että hiilidioksidipohjainen muovi voisi auttaa vastaamaan muovin kasvavaan kysyntään.
Facebooktwitterlinkedin

Fortum Recycling & Waste alkaa pilotoida hiilidioksidipohjaisten muovien tuotantoa. Jätteenpoltosta syntyvää hiilidioksidia hyödyntävä pilottihanke on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Yhtiö pyrkii korkealaatuisten, hiilidioksidipohjaisten muovien kehityksessä edelläkävijäksi 10 miljoonan euron tutkimuspanoksella Carbon2x-teknologiaan.

Fortumin huhtikuussa 2022 julkaiseman Carbon2x-konseptin tavoitteena on kierrättää muutoin kierrätykseen kelpaamaton jäte ottamalla talteen sen poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt ja palauttamalla hiilidioksidi materiaalien kiertoon korkealaatuisina muoveina.

Riihimäen pilotista hyviä tuloksia

Fortumin Riihimäen jätteenpolttolaitoksella toteutettu Carbon2x-pilotin ensimmäinen vaihe onnistui ottamaan talteen hiilidioksidia jätteenpoltosta syntyvistä savukaasuista ja valmistamaan metaania yhdistämällä hiilidioksidia ja vetyä. Tämä on tärkeä välivaihe arvokkaampien materiaalien, kuten muovien valmistuksessa.

”Ensimmäisten testiemme tulokset ovat olleet onnistuneita ja vahvistavat, että jätteenpolton hiilidioksidipäästöjä voidaan käyttää uusien materiaalien valmistuksessa. Onnistuneiden testien myötä olemme päättäneet tehdä merkittävän investoinnin projektin edistämiseksi. Seuraavassa vaiheessa aiomme valmistaa muovia jätteenpoltosta syntyneestä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Tietääksemme olemme toimialamme ainoa yritys maailmassa, joka testaa tätä menetelmää käytännössä”, sanoo Tony Rehn, Fortum Recycling & Wasten Carbon2x-hankejohtaja.

Pilotti toteutetaan Fortumin Riihimäen laitoksella sijaitsevissa teollisen tason konteissa. Kuva: Fortum.

Pilotti toteutetaan Fortumin Riihimäen laitoksella sijaitsevissa teollisen tason konteissa, joissa on kaikki pilotointiin tarvittava teknologia ja tarvikkeet. Koska Fortum Recycling & Wasten tutkimus on niin uutta, suuri osa T&K-työtä on ollut tarvittavan laboratorion ja pilotointilaitteiston suunnittelu ja innovointi.

Hiilidioksidipohjaisesta muovista voi valmistaa jopa ruokapakkauksia

”Meitä kiinnostaa erityisesti korkealaatuisten muovien valmistaminen esimerkiksi ruoka- ja kosmetiikkapakkauksia, leluja ja kodin elektroniikkaa varten. Haluamme auttaa vähentämään riippuvaisuutta fossiilipohjaisista raaka-aineista ja tehdä jätteenpoltosta ympäristöystävällisempää”, Rehn jatkaa.

Tutkimusten mukaan muovien globaali kysyntä tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä.

Monilla aloilla, kuten lääketeollisuudessa ja elintarvikealalla, varteenotettavia vaihtoehtoja muoville on edelleen hyvin vähän. Nykypäivänä 90 % muoveista valmistetaan fossiilisista raaka-aineista kuten öljystä.

Hiili talteen jätevoimalan piipun päästä

Neitseellisten fossiiliperäisten raaka-aineiden käytön vähentäminen on ehdottoman tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja tukemaan mekaanista kierrätystä. Jätteenpoltosta syntyvän hiilidioksidin talteenotto ja kierrätys ovat osa tätä ratkaisua.

”Joka vuosi Euroopassa syntyy lähes 100 miljoonaa tonnia kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, josta tuotetaan energiaa. Jätteenpoltto on tärkeä osa jätehuoltoa, mutta siitä aiheutuu myös päästöjä. Me uskomme, että myös päästöt voi ja pitää muuntaa uusiksi raaka-aineiksi”, sanoo Timo Piispa, Fortumin Circular Solutions -liiketoimintayksikön johtaja.

”Carbon2x-konseptin käyttöönotto laajemmassa mittakaavassa tarkoittaisi, että 90 % ilmakehään jätteenpoltosta vapautuvasta hiilidioksidista voitaisiin ottaa talteen ja muuntaa tuotteiksi.”

Suomen lisäksi Fortumilla on jätteenpolttolaitoksia Tanskassa ja Ruotsissa, sekä rakenteilla Isossa-Britanniassa.

Tulevaisuudessa Carbon2x-teknologiaa voidaan mahdollisesti hyödyntää myös näillä laitoksilla.

Fortum Recycling & Waste aikoo jatkaa Carbon2x-projektin edistämistä asteittain kohti teollisen mittakaavan tuotantokapasiteettia ennen vuosikymmenen loppua. Nyt alkava pilotointivaihe on parivuotinen, mutta ensimmäiset muovinäytteet ovat odotettavissa jo loppukesästä 2024.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuvat: Fortum Recycling & Waste. Tony Rehn näkee, että hiilidioksidipohjainen muovi voisi auttaa vastaamaan muovin kasvavaan kysyntään.

Facebooktwitterlinkedin