Kaatuuko kiertotalouspaketti?

Facebooktwitterlinkedin

28.11.2014

Euroopan komission hahmottelema kiertotalouspaketti on vastatuulessa.

Komission presidentti Jean-Claude Juncker on esittänyt uusille komissaareille, että edellisen komission sorvaamaa kiertotalouspakettia korkeine jätteen kierrätystavoitteineen tulisi harkita uudelleen. Asiasta kertoi mm. LetsRecycle.com.

Kiertotalouspaketti oli pudotettu pois Junckerin alustavalta komission asialistalla vuodeksi 2015. Sen sijaan se oli mainittu liitteessä sellaisten aloitteiden joukossa, joiden eteenpäin vieminen vaatii vielä uudelleenharkintaa.

Viime viikolla useat ympäristöalan järjestöt ja organisaatiot, mm. FEAD, EEB, Municipal Waste Europe ja Zero Waste Europe, julkaisivat avoimen kirjeen Junckerille. Kirjeessä organisaatioiden edustajat tuomitsivat Junckerin aikomukset jättää kiertotalouspaketti pois ensi vuoden asialistalta ja vaativat, että kiertotalouspaketin valmistelua on jatkettava.

Järjestöt vetosivat siihen, että ympäristöhyötyjen lisäksi kiertotalouspaketin uskotaan luovan satoja tuhansia uusia työpaikkoja ja vähentävän jätehuoltokustannuksia 72 miljardia euroa vuodessa. Ne pitävät kiertotalouspakettia koko kestävään kehitykseen nojaavan talouskehityksen kulmakivenä.

Myös kahdeksan europarlamentaarikkoa, mukaan lukien Sirpa Pietikäinen, ovat korostaneet kiertotalouspaketin tärkeyttä.

Kiertotalouspaketti menee Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston käsittelyyn, jos uusi komissio pitää esityksen voimassa. Komissio päättää ensi vuoden asialistastaan (Comission’s first Work Programme, CWP 2015) joulukuun puolivälissä.

Facebooktwitterlinkedin