Pakkausjätteille komissiolta 80 prosentin kierrätystavoite

Pahvipakkauksia Asuntomessuilla.
Facebooktwitterlinkedin

31.7.2014

Euroopan komissio hyväksyi heinäkuun alussa tiedonannon, joka tähtää kiertotalouden ja jätteiden kierrätyksen edistämiseen.

Tavoitteena on, että EU lopettaa materiaalivarojensa hukkaamisen kaatopaikoille ja uudelleenkäyttää ja kierrättää resurssinsa tehokkaasti.

Komissio laskee, että tämä toisi vihreään talouteen 580 000 työpaikkaa, kasvattaisi EU:n yritysten liikevaihtoa ja pienentäisi EU:n kasvihuonekaasupäästöjä.

Komissio on arvioinut uudelleen eurooppalaista jätelainsäädäntöä ja tehnyt sille kuntotarkastuksen. Taustalla on EU:n luoma resurssitehokkaan Euroopan tiekartta sekä seitsemäs ympäristöohjelma.

Kuntotarkastuksessa komissio totesi, että jätepuitedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä sekä pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaa direktiiviä on muutettava.

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite on nostettava 70 prosenttiin ja pakkausjätteen vastaava tavoite 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkaaminen kielletään vuodesta 2025 alkaen.

Pakkausjätteille tulisi lisäksi materiaalikohtaiset lisätavoitteet. Paperista ja kartongista olisi kierrätettävä 90 % vuoteen 2025 mennessä. Muoveista 80 % ja puusta, metallista ja lasista 90 % olisi kierrätettävä vuoteen 2030 mennessä.

Komissio loi lisäksi tavoitteita elintarvikejätteen vähentämiselle ja merien roskaantumisen ehkäisylle. Komissio aikoo tehdä räätälöidyt suunnitelmat myös fosforin kierrätyksen, rakennus- ja purkujätteen, vaarallisen jätteen ja muovijätteen varalle.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/finland/news/press/140702a_fi.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_fi.htm

Facebooktwitterlinkedin