Kaikki keinot käyttöön kiertotaloussiirtymässä!

Yhteistyötä
Facebooktwitterlinkedin
Kiertotalouden ­katalyyttejä ­tutkiva CICAT2025-tutkimus­konsortio ­korosti ­marraskuisessa symposiumis­saan, että yhteiskunnassa on jo monia välineitä ja ­toimintatapoja, joita käyttämällä kiertotaloussiirtymä vauhdittuu.

CICAT2025-tutkijat ovat viestineet näistä keinoista esimerkiksi julkaisemalla jo neljä politiikkasuositusta.

Neljäs politiikkasuositus laadittiin tänä syksynä. Se korostaa, että kiertotalous tarvitsee sujuvaa sopimista.

Sopimukset ovat olennainen osa kestävän kiertotalouden liiketoimintaa.

Onnistuessaan sopimukset vauhdittavat bisnestä, mutta epäonnistuessaan ne voivat hidastaa tai jopa estää kiertotaloutta edistävän liiketoiminnan kehittymistä. Kiertotalouden sopimusprosesseissa korostuu luottamus.

Instrumentteja on jo

Politiikkasuositus antaa konkreettisia suosituksia kiertotalouden sopimiseen liittyviin ongelmiin.

Suositukset pohjaavat Swecon tekemään selvitykseen Kiertotalouden sopimusoikeudelliset kysymykset. Siinä haastateltiin kiertotalouden liiketoimintaa harjoittavia toimijoita Suomessa.

”Meillä on jo olemassa instrumentteja, joilla sopimuskäytäntöjen sisällä voidaan edistää kiertotaloutta. Otetaan käyttöön kaikki välineet, joita on hyödynnettävissä”, näkee tutkijatohtori Topi Turunen Itä-Suomen yliopistosta.

Hän osallistui symposiumin politiikkasuosituksia käsitelleeseen paneeliin.

Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Maili Marjamaa avasi paneelissa CICAT2025-hankekonsortion ensimmäistä, vuonna 2019 julkaistua politiikkasuositusta, jonka sanoma on, että kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä:

”Kiertotalous on kompleksinen ilmiö, joten toimiala- ja sektorikohtaiset siilot on pystyttävä ylittämään. Kiertotalouden edistämiseen tarvitaan kaikki mahdollinen osaaminen, resurssit ja yhdessä oppiminen.”

Me toteutamme muutoksen

Koronapandemian keskellä vuonna 2020 julkaistiin toinen politiikkasuositus otsikolla Lähde mukaan kiertotalousjuhlaan. Suositus korostaa jokaisen ihmisen omaa roolia kiertotalouden toteuttajana.

”Kun ryhdyimme työhön syksyllä 2019, puhuttiin paljon siitä, onko kuluttajilla eli yksilöillä vastuuta tai velvollisuutta kestävyyssiirtymässä. Moni koki aiheen kivuliaaksi”, taustoittaa Turun yliopiston professori Satu Teerikangas.

Ihmiset eivät tienneet, mitä pitäisi tehdä. Kaivattiin teoille konkreettisia askelmerkkejä. Politiikkasuositus kuvitettiin lopulta tanssiaskelten pyörähdyksin.

”Me kaikki toimimme eri rooleissa: työntekijöinä, kuluttajina, kansalaisina, kotona. Voimme kukin toimia näissä rooleissa kiertotaloutta edistäen. Minkä tahansa muutoksen toteuttaminen edellyttää sitä, että ihmiset saavat sen aikaan”, Teerikangas kiteyttää.

Tänä keväänä julkaistu kolmas politiikkasuositus korostaa kiertotaloutta kaupunkien ja kuntien menestystekijänä.

Väitöskirjatutkija Jarmo Uusikartano Tampereen yliopistosta muistuttaa, että kunnat ja kaupungit ovat yhteistyön keskittymiä, joten ne pystyvät organisoimaan ja johtamaan myös kestävyyssiirtymää.

”Kaupungeilla ja kunnilla on edellytykset olla kiertotalouden edelläkävijöitä.”

 

Kuva: Scanstockphoto. Politiikkasuosituksilla tähdätään sujuvaan, kaikkien yhdessä tekemään kiertotalouteen. CICAT2025-hanke on julkaissut jo neljä erilaista suositusta.

Facebooktwitterlinkedin