Kajaanin Romu investoi kierrätyslaitoksen uudistamiseen – Modernit ”kaupunkikaivokset” pitävät metallit kierrossa

Kuva: Kajaanin Romu. Laite- ja putkiromusta voi ennen niiden uutta elämää rakentaa vaikka taideteoksia.
Facebooktwitterlinkedin

Kainuulainen metallinkierrättäjä Kajaanin Romu on käyttänyt noin 18 miljoonaa kierrätyslaitoksensa asteittaiseen uudistamiseen, jotta myös sivuvirroista saataisiin arvokkaat metallit tarkasti talteen.

Yhtiöllä on tulossa vielä kahden miljoonan lisäinvestointi, joka tähtää siihen, että kaikki mekaanisesti eroteltavissa oleva metalli kyetään hyödyntämään.

“Saimme edistyksellisintä tekniikkaa, mitä on olemassa. Tulemme ylittämään EU:n asettamat tavoitteet kirkkaasti ennen tavoiteaikatauluja”, lupaa Kajaanin Romun operatiivinen johtaja Niko Nyyssönen.

Kajaanin Romu on yksi Pohjoismaiden suurimmista kiertometallin valmistajista. Kainuulaisyritys prosessoi vuosittain lähes 60 000 tonnia metalleja.

Ensi vuonna yritys aikoo satsata myös konekalustoonsa päämääränään kierrätyslaitoksen hiilijalanjäljen pienentäminen. Kun koneet sähköistyvät, fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee.

Kaupunkikaivos pienentää terästeollisuuden hiilipäästöjä

Romumetallia käsittelevät ja kierrättävät “kaupunkikaivokset” avittavat terästeollisuutta kohti hiilineutraaliutta.

“Autamme asiakkaitamme teollisuudessa sekä tuottajayhteisöjä keventämään ympäristöjalanjälkeään huolehtimalla erittäin tarkasti romumetallien jalostamisesta teollisuuden raaka-aineeksi”, Nyyssönen kuvaa.

Kaupunkikaivostoiminnassa yhteiskunnan tarvitsemat metallit louhitaan ja jalostetaan raaka-aineeksi elinkaarensa päähän tulleista kaupunkirakenteista, koneista, laitteista ja esineistä, toisin sanoen romuista ja raunioista.

Näin syntyvä kiertometalli valmistuu 60–95 prosenttia vähemmällä energialla kuin uusien, luonnosta saatavien neitseellisten raaka-aineiden louhinta vaatii.

Myös muut vaikutukset ympäristöjalanjälkeen ovat merkittäviä. Kiertometallin käyttö uudessa tuotannossa kutistaa päästöjä ilmakehään 80 ja vesistöihin 76 prosenttia. Veden kulutusta se suitsii 40 prosentin verran.

Lisäksi kaupunkikaivostoiminta hillitsee luontokatoa, kun paine uusien metallimalmikaivoksien avaamiseen pienenee.

Kierrätysaste yli 90 prosenttia

Kajaanin Romu saa kaikesta käsiteltäväkseen tulevasta romumetallista kierrätettyä 95–98 prosenttia.

Työn alla ovat silti vieläkin tehokkaammat menetelmät. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen metallien talteenottoaste.

“Maailman metallivarannot ovat rajalliset ja sähköistyminen lisää valtavasti metallien kysyntää ja sitä kautta päästöjä”, Nyyssönen sanoo tiedotteessa.

“Ympäristökriisien syveneminen hallitsemattomaksi on todellinen uhka. Siksi me teemme kaikkemme, jotta kerran luonnosta louhitut metallit pysyvät pienintäkin hippua myöten kierrossa.”

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Kajaanin Romu. Laite- ja putkiromusta voi ennen niiden uutta elämää rakentaa vaikka taideteoksia.

Facebooktwitterlinkedin