Kansallinen akkustrategia tähtää kestävyyteen

Jarkko Vesa, kuvaaja Sami Mannerheimo
Facebooktwitterlinkedin

Akkujen ja akkumateriaalien vastuullisuus ja kestävyys ovat nousemassa kansallisen akkustrategian kantaviksi teemoiksi.

 

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti 24.6.2020 työryhmän valmistelemaan kansallista akkustrategiaa. Syksyn aikana strategiaa on työstetty kahdeksassa työryhmässä, jotka ovat paneutuneet akkuarvoketjun keskeisiin teemoihin raaka-aineista kierrätykseen. Akkustrategian loppuraportti esitellään tammikuun lopulla.

Vaikka akkustrategian valmistelu on vielä kesken, alkaa laajasta kokonaisuudesta nousta esiin keskeisiä teemoja, kansallisen akkustrategian tulevia kulmakiviä.

Yksi tällainen teema on Suomessa tuotettujen akkujen ja akkumateriaalien vastuullisuus ja kestävyys.

Strategiatyön aikana on kirkastunut näkemys siitä, että akkujen kohdalla kestävyys ei ole optio, vaan se on koko akkuteollisuuden toiminnan kulmakivi: kestävä ja vastuullinen akkumetallien tuotanto on keskeinen kilpailutekijä Suomelle.

Vastuullisesti tuotetun materiaalin kysyntä kasvaa maailmalla. Taustalla vaikuttavat tiukentuva sääntely ja asiakkaiden vaatimukset. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä kohtaa niin akkuja käyttävää autoteollisuutta kuin autoja hankkivia yrityksiä ja kuluttajia, joita ympäristö- ja vastuullisuuskysymykset kiinnostavat koko ajan enemmän.

Suomen akkuekosysteemin toimijat myös uskovat, että vastuullisesti tuotetuista akuista ja akkumateriaaleista on mahdollisuus saada markkinoilla korkeampi hinta. Kestävyys auttaa syntymässä olevaa eurooppalaista akkuteollisuutta pärjäämään Aasian halpatuotannon puristuksessa.

Suomalaisen akkuteollisuuden kannalta on tärkeää pystyä myös osoittamaan, että tuotanto on meillä oikeasti kestävää. Tässä tehtävässä jäljitettävyysmenetelmillä ja sertifioinneilla on tärkeä rooli. Akkustrategiatyössä onkin mukana asiantuntijoita keväällä käynnistyneestä BATTRACE-hankkeesta, jossa kehitetään työkaluja akkumateriaalin jäljitettävyyteen.

Akkustrategian yhtenä tavoitteena on synnyttää todistetusti matalan ympäristökuorman omaava, vähähiilinen akkuarvoketju, jonka hiilijalanjälki on pieni johtuen Suomessa tehtyjen akkujen muita tuottajamaita alhaisemmista elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista.

Toinen tärkeä näkökulma akkustrategiassa on hiilikädenjälki. Kun Suomen akkuklusterin valmistamia akkuja ja esimerkiksi sähköistettyjä työkoneita viedään maailmalle, ne auttavat pienentämään päästöjä kohdemaissa.

 

Jarkko Vesa

jarkko.vesa@tem.fi

Kirjoittaja on erikoisasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriön Kiertotalous ja hiilineutraalisuus -tiimissä sekä akkustrategiatyöryhmän sihteeri.

 

Kuva: Sami Mannerheimo.

Facebooktwitterlinkedin