Katso 12 vinkkiä! Näin paljastat yritysten ja tuotteiden katteettomat ympäristöväittämät ja erotat viherpesun aidosta ympäristökestävyydestä

viherpesua
Facebooktwitterlinkedin

Tuore tutkimus osoittaa, että kuluttajan on hyvin vaikea tunnistaa tuotteiden perusteettomat ympäristöväitteet. Viherpesuviisari.fi osoittaa hälytysmerkit.

 

Vihreä pakkaus, mainoksessa luontomaisema, merkissä kierrätyssymboli tai gekko. Otsikko huutaa tuotteen olevan ekologinen, luonnonmukainen ja vastuullinen.

Pitäisikö hälytyskellojen soida? Onko tuote oikeasti ekologinen vai onko kyse viherpesusta?

Tätä on kuluttajan hyvin vaikea päätellä. EU-alueella on yli 200 erilaista ympäristömerkkiä, osa virallisia, osa täysin vailla katetta. Vakuuttavalta näyttävä ekomerkki saattaa olla yrityksen markkinointiosaston kehittelemä.

 

Saadaanko ympäristöhyötyä?

Kuluttajaliitto, Martat ja Ympäristömerkintä Suomi tutkivat äskettäin ympäristöväitteitä ja viherpesua.

Vertailussa oli mukana sekä viranomaisen hyväksymiä ympäristömerkkejä että kompia ja toimijoiden itse markkinointitarkoituksissa suunnittelemia.

81 prosenttia tutkimukseen vastanneista piti melko tai erittäin vaikeana arvioida, mikä tuote tai palvelu on aidosti ympäristön kannalta kestävää.

69 prosenttia vastanneista sanoi, ettei ole helppoa erottaa erilaisia ympäristömerkkejä toisistaan.

”Jos kuluttaja valitsee epämääräisellä merkillä varustetun tuotteen, jää oikea ympäristöhyöty saavuttamatta”, sanoo Ympäristömerkintä Suomen Riikka Holopainen.

Organisaatio hallinnoi pohjoismaista Joutsenmerkkiä ja EU:n ympäristömerkkiä. Joutsenmerkki tunnistettiin tutkimuksessa parhaiten viranomaisen hyväksymäksi merkiksi.

 

Vaadi näyttöä

”On vaikea tietää, mikä on oikeasti vihreä, kestävä valinta”, vahvistaa Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen. Liitto haluaa tuottaa kuluttajille työkaluja tunnistaa harhaanjohtavia viherväittämiä ja tukea kestävien valintojen tekemistä.

Kuluttajaliitto, Martat ja Ympäristömerkintä Suomi ovat julkaisseet viherpesuviisari.fi-sivuston, jolta löytyy hyviä vinkkejä vastuulliseen kuluttamiseen sekä kuluttajille, yrityksille että päättäjille.

EU:sta on tulossa sääntelyä, joka suitsii yritysten sopimattomia kaupallisia väittämiä. Komissio on antamassa heinäkuussa ehdotuksen harhaanjohtavia viherväittämiä vastaan.

”Ympäristöväitteiden on oltava selviä, täsmällisiä ja ymmärrettäviä, eikä niillä saa johtaa kuluttajia harhaan. Yrityksillä on oltava näyttöä väittämiensä tueksi”, Katri Väänänen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta painottaa.

 

Tarjolle vain hyviä vaihtoehtoja

Tutkimuksessa paljastui sekin, että vain viidennes kuluttajista miettii ympäristövaikutuksia ostopäätöksissään. Esimerkiksi perussuomalaisia kannattavista vastaajista tuotteen pienet ympäristövaikutukset olivat tärkeitä vain 9 prosentille.

Marttojen Salka Orivuori toivoo, että kohtuullinen kuluttaminen ja kestävät valinnat tehtäisiin kuluttajille helpoksi bisnesmalleja ja markkinoiden rakenteita muuttamalla:

”On tärkeä muuttaa tuotantotapoja niin, että kaikki tuotteet olisivat ympäristövastuullisia jo lähtökohtaisesti.”

Katso Uusiouutisten sivuilta vinkit viherväittämien arviointiin!

 

 

Neljä vinkkiä, joilla sinusta tulee viherpesunkestävä:

 

 1. Kuluta kohtuullisesti ja tarpeellista.

Pidennä tuotteen käyttöikää huoltamalla ja korjaamalla.

 1. Paljasta bluffi: Opettele tunnistamaan perusteettomat ympäristöväittämät.

Onko väite hyvin yleinen? Pyrkiikö pakkaus tai mainos luomaan tuotteesta ympäristöystävällisen mielikuvan esimerkiksi käyttämällä vihreitä värejä tai luontokuvia? Viherpesusta voi kieliä sekin, ettei kerrota tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista vaan lupaus jostakin tulevaisuuden tilasta, esimerkiksi hiilineutraaliuslupaus, joka ajoittuu kaukaiseen tavoitevuoteen.

 

 1. Vaadi todisteita.

Jos ympäristöväitteen perusteluita ei ole saatavilla tai ne ovat epäselviä, ota yhteyttä yritykseen ja pyydä lisätietoja. Millä kriteereillä ympäristöväittämä on perusteltu? Ovatko kriteerit yrityksen itse kehittämät vai käyttääkö yritys kolmannen osapuolen sertifiointia? Koskeeko ympäristöväittämä koko tuotetta ja sen elinkaarta, vai vain pientä osaa? Koskeeko se tuotetta vai sen pakkausta?

 

 1. Luota joutseneen ja kukkaan.

Suosi virallisilla ympäristömerkeillä kuten Joutsenmerkillä tai EU:n ympäristömerkillä merkittyjä tuotteita.

 

 

Yrittäjän muistilista aitoon kestävyyteen

 

 1. Huolehdi yrityksen koko tuotantoketjun ympäristövaikutuksista.

Vastuullisen yrityksen tunnistaa siitä, että yritys huomioi sekä suorat että epäsuorat ympäristövaikutukset koko elinkaaren osalta. Pelkkien ilmastovaikutusten lisäksi on tärkeä katsoa kokonaisuutta: Miten toimintamme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen? Entä muihin ympäristötekijöihin?

 

 1. Kerro tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista ymmärrettävästi ja avoimesti. Perusta väitteet tutkittuun tietoon.

 

 1. Älä luo perusteetonta mielikuvaa ympäristöystävällisyydestä esimerkiksi epämääräisillä vihreillä väittämillä tai materiaalivalinnoilla.

 

 1. Auta kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja tuomalla virallisilla ympäristömerkeillä merkittyjä tuotteita kuluttajien saatavilla.

 

 

Lainsäätäjän ja päättäjän neljä askelta kestävän kuluttamisen tukemiseen:

 

 1. Luo lainsäädännöllä selkeät pelisäännöt yritysten ja tuotteiden ympäristöväittämille.

 

 1. Lisää panostuksia markkinoinnin valvontaan ja ota käyttöön tehokkaita seuraamuksia rikkomuksista.

 

 1. Lisää virallisten ympäristömerkkien houkuttelevuutta suosimalla niitä julkisissa hankinnoissa.

 

 1. Ota käyttöön kattava ja tehokas yritysvastuulaki yhdenmukaistamaan toimitusketjujen pelisääntöjä.

 

Lähde: Viherpesuviisari.fi

Facebooktwitterlinkedin