Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut – askeleita kohti hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa

KAMK kaukolämpö hahmottelukuva
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

 

Kaukolämmöntuotanto on ollut yksi kuumista puheenaiheista jo pidemmän aikaa – puhumattakaan hiilineutraaliudesta.

Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Energiantuotantoon liittyviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa ilmastonmuutos, vesistöihin kohdistuvat vaikutukset sekä jätteiden syntyminen.

Euroopan aluekehitysrahaston, Suomussalmen kunnan ja Loiste Lämpö Oy:n rahoittamassa ja Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Kaukolämmön vähähiiliset ratkaisut –hankkeessa ollaankin lähdetty liikkeelle perusasioista, ja tiivistämään hiilineutraaliustavoitteita konkreettisen toimenpidesuunnitelman muotoon. Vanha, ja hyväksi todettu tapa hahmottaa uusia asioita on vetää esiin kynä ja paperia.

Kaksi kaukolämmön tiekarttaa

Hankkeessa työstetään siis kaksi kaukolämmön tiekarttaa – toinen kajaanilaiselle Loiste Lämpö Oy:lle, ja toinen Suomussalmen kunnalle.

Tiekartat tehdään yhteistyössä KAMKin, Loisteen, Suomussalmen kunnan ja Kouta Median kanssa, ja niissä tuodaan esille lähimenneisyydessä aloitetut askeleet kohti hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa, tämänhetkiset toimenpiteet, sekä lähitulevaisuuden tavoitetilat. Tavoitteena on saada esille selkeitä visuaaleja, jotka havainnollistavat matkaa hiilineutraalin kaukolämmön suuntaan.

KAMKilla, osana hanketta, on kasattu ytimekäs tietopaketti erilaisista teknologioista, jotka ovat – tai voivat tulevaisuudessa olla – osa vähähiilistä kaukolämmöntuotantoa. Lisäksi on tuotettu tietopaketti, jossa on käsitelty sekä laajasti käytettyjä teknologioita että sellaisia, jotka ovat vielä enemmän kehitysasteella.

Paketti käy läpi esimerkiksi lämpöpumput, lämpövarastot, sähkökattilat, aurinkoenergian, kysynnän ohjauksen ja kaksisuuntaisen kaukolämmöntuotannon.

Kajaanin tiekarttaan on poimittu tulevaisuuden mahdollisuuksina esimerkiksi aurinkolämmön ja kiinteistöjen hukkalämmön hyödyntäminen, sekä lämpövarastot.

Tavoite on muokata koko verkostoa matalampiin siirtolämpötiloihin sopivaksi, mikä mahdollistaa nykyistä monipuolisemman lämmönlähteiden käytön. Supertietokone EuroHPC Lumi tuottaa jatkossa jopa 20 % kaukolämmön tuotantotarpeesta hukkalämpönä. Tämä Lumi lämmittää!

 

Hiilineutraali kaukolämpö on yhteinen tavoite

Tänä päivänä myös energia-alalla eletään haasteellisia aikoja – voidaan jopa puhua energiakriisistä. Tilanne on tämä myös kaukolämmön tuotannon suhteen. Tällä hetkellä tämä näkyy aiempaa suurempana turpeen, nesteytetyn maakaasun tai kivihiilen käyttönä varapolttoaineena.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita vähähiilisyyspyrkimysten unohtamista tai sen merkittävämpää lykkäystä. Tavoitetila hiilineutraalista kaukolämmön tuotannosta on edelleen yhteinen.

Millaista on kaukolämmöntuotanto kolmen- tai viidenkymmenen vuoden päästä? Olemmeko löytäneet uusia energialähteitä kaukolämmöntuotantoon? Kaukolämmön vähähiiliset ratkaisut –hankkeessa uskomme, että täällä Kainuussa tuotetaan vähähiilistä kaukolämpöä jo lähivuosina, mikäli maailman tilanteet ja -markkinat eivät vie työtä kahta askelta taaksepäin, etunojan sijaan.

Kaukolämmöntuotannon teknologiapakettiin, ja yleisesti myös artikkelissa mainittuun hankkeeseen, pääset helposti tutustumaan Kajaanin ammattikorkeakoulun verkkosivuilla, osoitteessa https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/Vahahiilisyys-ja-kiertotalous/Kaukolampohanke

 

Teksti: Heidi Karppinen, Ella Lukkari, Outi Laatikainen

Kuva: Heidi Karppinen. Vanha, ja hyväksi todettu tapa hahmottaa uusia asioita on vetää esiin kynä ja paperia.

Facebooktwitterlinkedin