Kaupungit kiertotalouden kumppaneina

Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

 

Kiertotaloudesta puhuttaessa kuulee usein toistettavan, että ilman laaja-alaista yhteistyötä tavoitteita ei saavuteta. Miten kaupungit, yritykset ja muut organisaatiot sitten ratkaisevat yhdessä kiertotalouden haasteita?  Tampereella, Espoossa ja Turku Science Park Oy:ssä on edistetty kiertotalouden yhteistyötä kehittämällä malli yritysten ja kaupunkien kiertotalouden kumppanuuteen.

6Aika kestävien kaupunginosien kumppanuusmallissa eli KIEPPI-hankkeessa Tampereen ja Espoon kaupunki sekä Turku Science Park Oy ovat kehittäneet mallin yritysten ja kaupunkien kiertotalouden kumppanuuteen. Kunnianhimoisena ajatuksena on, että kumppanuusmallin avulla päästään paremmin ja tehokkaammin yhdessä kohti kaupunkien kunniahimoisia kiertotaloustavoitteita.

Usein puhuttu kiertotalouden systeeminen muutos tarvitsee ison joukon erilaisia, uusiakin toimintatapoja, sekä yhteistyökumppaneita. Mutta mikä on kaupunkien rooli kiertotalouden eteenpäin viemisessä ja miten, sekä erityisesti kenen kanssa, kaupunkien sitä olisi edistettävä?

Osaavatko kaupungit tehdä kiertotalouden yhteistyötä?

Kaupunkien yhteistyö yritysten kanssa rajautuu usein julkisiin hankintoihin. Lisäksi kaupungeissa tehdään yhteiskehittämistä esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta, kuten 6Aika KIEPPI -hankkeessa. Kiertotalous vaatii kuitenkin hankintoja pidempiaikaisempaa ja syvempää yhteistyötä, kun tarpeen on kehittää kokonaan uusia tapoja esimerkiksi rakentaa ja tuottaa kiertotalouden mukaisia palveluita uusiin kaupunginosiin.

Yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on innovaatioita, joilla kiertotalous olisi usean askeleen pidemmällä, mutta osataanko näitä innovaatioita kaupungeissa hyödyntää? Osataanko uusia innovaatioita kehittää yhdessä muiden kanssa kaupunkien erityisiin tarpeisiin? Lisäksi yrityksillä ei aina ole selkää kuvaa siitä, mitä yhteistyöltä kaupunkien kanssa voi odottaa. Minkälainen kumppani kaupunki on? Miten joustavasti tai nopeasti kaupunki toimii ja miten esimerkiksi start up -yritysten ja kaupungin organisaatioiden aikajänteet sopivat toisiinsa? Kumppanuusmalli johdattaa yhteistyökumppanit muun muassa näiden kysymysten avulla läpi koko yhteisen kehittämisen kaaren.

 

Kumppanuuden elinkaari

 

Elinkaarimalli

 

Kumppanuusmalliin tutustuminen aloitetaan tuotetuissa materiaaleissa koko kumppanuuden elinkaaresta. Siinä luodaan mallin käyttäjälle kokonaiskuva mallista ja siitä minkälaisia vältettäviä sudenkuoppia kiertotalouden yhteistyön rakentamisessa on, sekä annetaan vinkkejä parhaan yhteistyön rakentamiseen. Jokainen vinkki ja sudenkuoppa käydään läpi tarkemmin materiaalien loppupuolella.

 

Kumppaneiden profiilit

Kumppaneiden profiilit

Iso osa yhteistyön rakentamista on oman ja kumppanin roolin ja toiminnan reunaehtojen analysointi ja läpikäynti yhdessä. Kumppanien profiilikorteissa käydään läpi esimerkkitapauksia erilaisista kumppaneista (mm. kaupunki, kehitysyhtiö ja elinkeinoyhtiö, sekä erilaiset yritykset ja tutkimuslaitokset). Korteissa paneudutaan omiin ja kumppaneiden erityispiirteisiin ja haastetaan käyttäjää miettimään, minkälainen kumppani minä olen ja miten tavoitteeni ja toiminatatapani sopivat yhteen muiden toimijoiden kanssa.

Ota kumppanuusmalli käyttöön

Toivomme, että kumppanuusmalli tuo syvyyttä ja leveyttä yhteistyöhön ja kannustaa kaupunkeja, sen elinkeino- ja kehitysyhtiöitä, erilaisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia rakentamaan yhteistyötä, jolla kiertotalous saadaan kukoistamaan kaupungeissa. Kaikki materiaalit ovat vapaasti minkä tahansa yrityksen tai kaupungin käytettävissä ja löytyvät osoitteesta www.tampere.fi/kieppi

 

KIEPPI-hankkeessa kehitettiin vuosina 2019-2021 Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun tiedepuistosta kestäviä ja kiertotalouden mukaisia kaupunginosia. 

 

6 Aika

Tampere

Espoon logoTurku Science Park

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedin