KEINO-osaamiskeskus tuo kiertotalouden osaksi julkisia hankintoja

Facebooktwitterlinkedin

Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain noin 35 miljardia euroa. Vuonna 2018 perustetun KEINO-osaamiskeskuksen tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta ja kestävyyttä hankinnoissa sekä kannustaa tekemään hankintoja niiden vaikuttavuuden lähtökohdista: tärkeintä ei ole se, mitä hankitaan vaan se, mitä hankinnalla halutaan saavuttaa ja mitkä ovat sen vaikutukset. Edistämällä kestäviä ja innovatiivisia hankintoja luodaan kasvua, hyvinvointia ja uusia ratkaisuja.

Sini Marttinen, Motiva Oy

Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää myös kiertotaloutta. Yksi esimerkki kestävästä julkisesta hankinnasta, jossa huomioitiin kiertotalous, on Forssassa toteutettu tietokoneiden hankinta. Yläkoulun oppilaille haluttiin hankkia taloudellisia ja ympäristöystävällisiä kannettavia tietokoneita, ja ratkaisuna oli uusiolaitteiden hankinta.

Kestäviä hankintoja edellyttää usein se, että hankintayksikköä ohjaavat strategiset tavoitteet. KEINO-osaamiskeskus tekeekin töitä sen eteen, että näin olisi, muun muassa edistämällä ja kehittämällä kestävien ja innovatiivisten hankintojen strategista johtamista.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen strategisella johtamisella kiertotalous tuodaan mukaan hankintoihin niin, että tavoitteita voidaan mitata”, toteaa KEINO-osaamiskeskuksen koordinaattori Isa-Maria Bergman.

 

Kiertotalous näkyy KEINOn toiminnassa

Yksi KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan muodoista on erilaisten hankintojen kehittäjäryhmien yhteenkokoaminen. Kehittäjäryhmien tavoitteena on saada aikaan lisää rohkeita kokeiluja, vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen skaalautumista.

Kiertotalous näkyy myös muutamien kehittäjäryhmien toiminnassa. Tästä esimerkkinä vähähiilinen rakentaminen ja vähäpäästöiset kunnossapidon urakat”, Bergman kertoo.

Kehittäjäryhmien rinnalle ovat tulleet myös KEINO-muutosagentit, jotka mahdollistavat alueellisten hankintaverkostojen perustamisen. He tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita.

Kiertotalouden rooli hankinnoissa voi olla vaikea hahmottaa, joten sitä on selkeytettävä ja konkretisoitava hankintoja ohjaavissa tavoitteissa.

Kiertotalous ei tarkoita pelkästään jätteiden kierrätystä tai jätehuoltoa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi uusiomaa-aineisten edellyttämistä infraurakkahankinoissa tai muissa raaka-aineille asetetuissa vaatimuksissa. Hankinnoissa on oleellista huomioida koko arvoketju ja sen aikaiset ympäristövaikutukset. Näin hankinnoilla ollaan lähempänä ympäristötavoitteiden saavuttamista”, Bergman toteaa.

Julkiset hankinnat vauhdittavat kiertotaloutta

Julkiset hankinnat ja KEINO-osaamiskeskus nousivat esille Sitran alkuvuodesta päivittämässä Kiertotalouden tiekartassa.

Kiertotalouden tiekartassa tunnistettiin julkisten hankintojen rooli yritysten mahdollisuudessa osoittaa kiertotalousosaamistaan. KEINOn kehittäjäryhmät ovat konkreettisia mahdollisuuksia edistää kiertotalouden tavoitteita”, Bergman lisää.

Hankinnoilla voidaan, yhdessä muiden ohjauskeinojen kanssa, vaikuttaa myös tuotesuunnitteluun.
Tuotteiden pitkä käyttöikä, huolto ja kierrätettävyys, osien ja materiaalien uusiokäyttö sekä kierrätysmateriaalien osuus ovat asioita, joihin tuotesuunnittelussa voi kiinnittää huomiota”, Bergman toteaa.

Lisätietoja:

www.hankintakeino.fi

Koordinaattori Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, isa-maria.bergman@motiva.fi

KEINO-osaamiskeskuksen toiminnasta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Facebooktwitterlinkedin