Kestäviä vaihtoehtoja arkeen

Facebooktwitterlinkedin

Osaavatko yritykset tarttua kestävän arjen bisnesmahdollisuuksiin?

Kestävien arjen valintojen tekeminen on parhaimmillaan helppoa, parantaa elämänlaatua ja säästää samalla aikaa ja rahaa. Yrityksille ympäristö- ja kuluttajanäkökulmien yhdistäminen avaa runsaasti uusia bisnesmahdollisuuksia, mutta osaammeko tarttua niihin?

Suomalaisten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut. Ylen vuodenvaihteessa julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää ilmastonmuutosta erittäin tai melko vakavana ongelmana.

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 68 prosenttia syntyy kotitalouksien kulutuksesta eli siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme. Jokapäiväisillä arjen teoilla ja valinnoilla voimme myös pienentää päästöjä huomattavasti.

Omien elintapojen ja kulutusvalintojen ympäristövaikutukset selvästi kiinnostavat suomalaisia. Sitra julkaisi vuodenvaihteessa Elämäntapatestin (elamantapatesti.sitra.fi), joka laskee nopeasti ja helposti asumisesta, liikkumisesta, ruokailusta ja kuluttamisesta syntyvän hiilijalanjäljen. Lisäksi testi antaa käyttäjälle vastausten perusteella räätälöityjä vinkkejä, joiden avulla voi elää parempaa elämää ja säästää ympäristöä, aikaa ja rahaa. Muutamassa päivässä testiä oli tehty jo yli 100 000 kertaa.

Testin ympärillä on käyty runsaasti keskustelua, ja monille oman hiilijalanjäljen suuruusluokka on tullut yllätyksenä. Omantunnon herääminen voikin olla ensiaskel tekoihin.

Myönteisistä asenteista huolimatta omien tottumusten muuttaminen voi silti olla vaikeaa. Kiireessä valitsee helposti sen mitä ennenkin. Kulutustilanteissa meitä myös motivoivat kovin eri asiat – vain yksi näistä on ekologisuus.

Fiksu kuluttaminen Suomessa -selvityksen mukaan ympäristönäkökulma motivoi ensisijaisesti noin kolmasosaa suomalaisista. Jotta useampi innostuisi kestävistä kulutusvalinnoista, niitä pitää osata perustella myös muilla keinoin. Jos pystymme tarjoamaan ekologisia vaihtoehtoja, jotka ovat edullisempia, säästävät aikaa, lisäävät hyvinvointia tai muuten vain helpottavat arkea, ne ovat houkuttelevia paljon laajemmalle joukolle ja näin saadaan fiksusta arjesta uutta fiksua bisnestä.

Suomessa kestävän arjen tuotteita ja palveluja tarjoavat edelläkävijät ovat jo liikkeellä. Kuluttajien tarpeiden ja kulutusvalintoihin vaikuttavien motivaatiotekijöiden kirjon ymmärtäminen auttaa paketoimaan tuotteet ja palvelut osuvasti erilaisille kohderyhmille.

Uusia, ennakkoluulottomia ratkaisuja tarvitaan lisää – myös Suomen rajojen ulkopuolella. Muhiiko kestävän arjen ratkaisuissa seuraava kansainvälinenkin menestystarina?

 Kuva: Sitra/ Miikka Pirinen. Sanna Autere on viestinnän asiantuntija ja Anu Mänty johtava asiantuntija Sitrassa.

 

Facebooktwitterlinkedin