Kierrätysaste nousi prosenttiyksikön

Facebooktwitterlinkedin

Tuorein yhdyskuntajätetilasto vuodelta 2018 osoittaa, että yhdyskuntajätteen kierrätys ja materiaalina hyödyntäminen kasvaa, mutta hyvin hitaasti. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 kierrätettiin 42,3 prosenttia yhdyskuntajätteistä. Vuonna 2017 kierrätysaste oli 41 prosenttia.

Suomen pitäisi päästä vuonna 2023 jo 55 prosentin kierrätysasteeseen. Tämä tavoite tulee Euroopan unionista ja Suomen valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta. Siitä eteenpäin kierrätystavoitteet kiristyvät noin prosenttiyksikkö vuodessa -tahtia.

Tilastokeskuksen tammikuun puolivälissä julkaisema yhdyskuntajätetilasto käsittelee siis vuotta 2018. Huolestuttavaa tilastossa on, että jätemäärä suomalaista kohden on kasvanut 550 kiloon vuoden 2017 noin 510 kilosta.

 

Biojätettä yhä enemmän biokaasulaitoksiin

Vaikka erilliskeräystä ollaan lisäämässä, vielä vuonna 2018 jätteitä ei saatu erilliskeräyksen kautta enempää talteen kuin vuonna 2017. Poikkeuksen tekevät muovi ja puu: Muovijätteen erilliskeräys on kaksinkertaistunut 67 000 tonniin (vuonna 2017 se oli vielä 35 000 tonnia) ja puujätteen erilliskeräys on kasvanut 115 700 tonniin (vuonna 2017 se oli alle 40 000 tonnia). Nämä materiaalit ovat myös päätyneet aiempaa tehokkaammin kierrätykseen. Puujätteen kierrätys on kasvanut yli 56 000 tonnia, ja muovijätteen kierrätys on kasvanut noin 13 600 tonnista 42 300 tonniin.

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden kannalta myönteiseltä näyttää myös biojätteen kierrätyskehitys. Biojätettä erilliskerättiin edellisvuotta enemmän ja sen kompostointi- ja mädätys kasvoi noin kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

Kaatopaikalle meni enää 0,7 prosenttia yhdyskuntajätteistä. Energiahyödyntämisen osuus oli 57 prosenttia, eli se pieneni edellisvuodesta (vuonna 2017 energiahyödynnettiin 58,5 prosenttia).

Uudessa tilastossa kierrätys- ja materiaalihyödyntäminen on erotettu kompostoinnista ja mädätyksestä. Energiahyödyntäminen ja hävityspoltto ovat myös eri sarakkeissa, kun aikaisemmin kaikki polttaminen tilastoitiin yhdessä. Suomessa hävityspoltto oli vuonna 2018 erittäin vähäistä: vain 972 tonnia poltettiin hävittämällä.

Kuva: Tilastokeskus. Vuonna 2018 Suomessa syntyi yhteensä 3 041 082 tonnia yhdyskuntajätettä. Tästä määrästä 1 465 449 tonnia oli sekajätettä.

Facebooktwitterlinkedin