Kierrätysaste romahti – Suomi yhä kauempana kierrätyksen tavoitteista

Yhdyskuntajätetilasto 2021
Facebooktwitterlinkedin

Yhdyskuntajätteiden kierrätysaste kehittyy Suomessa täysin väärään suuntaan kuin pitäisi.

Tilastokeskuksen tuore yhdyskuntajätetilasto osoittaa, että yhdyskuntajätteistä ei suinkaan saatu aiempaa enemmän materiaalikierrätykseen vuonna 2021, kuten oli tavoite. Päin vastoin, kierrätysaste heikkeni selvästi vuodesta 2020.

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli enää 37,1 prosenttia vuonna 2021.

Kierrätysaste on pitkään pysytellyt Suomessa noin 40 prosentin tuntumassa. Vuoden 2020 tilastoissa yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli saatu hilattua noin 42 prosenttiin.

Suomen valtakunnallisen jätesuunnitelman ja EU:n jätedirektiivien mukaan tavoitteena on, että yhdyskuntajätteistä saadaan vuonna 2025 kierrätettyä jo 55 prosenttia.

Jotta tavoite saavutettaisiin, kierrätysasteen täytyisi kohentua joka vuosi reilusti. Nyt kierrätysaste kuitenkin notkahti alaspäin.

Kaksi miljoonaa tonnia polttoon

Jätteestä 62,3 prosenttia hyödynnetään energiana. Energiahyödyntäminen nousi tilastoissa ensimmäistä kertaa yli kahden miljoonan tonnin rajan.

Myös jätteen hävityspoltto on kasvanut hieman, vaikka se on yhä varsin vähäistä. Jätettä hävitettiin polttamalla vuonna 2021 yhteensä noin 6100 tonnia.

Kaatopaikalle jätettä sijoitettiin ennätysvähän, vain noin 15 000 tonnia, mikä on alle puoli prosenttia kokonaisyhdyskuntajätemäärästä.

Jätteen määrä kasvoi hieman vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Viimeisimmässä tilastossa yhdyskuntajätettä kertyi 3,38 miljoonaa tonnia. Koronavuonna 2020 jätemäärä oli 3,29 miljoonaa tonnia.

Erilliskerätystä muovijätteestä puolet kierrätykseen

Syy materiaalikierrätyksen notkahdukseen ei suoraan selviä tilastoista. Pudotusta ei selitä se, että kierrätysasteen laskentatapa on muuttunut.

Yksi selittävä tekijä löytyy kuitenkin siitä, että etenkin metallijätteen erilliskeräyksessä on tapahtunut notkahdus verrattuna vuoteen 2020.

Metallijätettä erilliskerättiin lähes 87 000 tonnia vähemmän vuonna 2021. Koska metallijäte hyödynnetään kierrättämällä materiana, erilliskerätyn metallin määrän väheneminen pudottaa suoraan kokonaiskierrätysastetta.

Puujätettä on saatu erilliskerättyä edellistä vuotta enemmän, mutta lisäys on ohjautunut miltei kokonaan energiahyödyntämiseen, ei materiaalikierrätykseen.

Muovijätettäkin on saatu erilliskerättyä hieman edellisvuotta enemmän, mutta muovijätettä on ohjautunut polttoon aiempaa enemmän. Erilliskerätystä muovijätteestä 50,3 prosenttia hyödynnettiin energiana. Erilliskerätyn muovijätteen kierrätysaste oli 49,1 prosenttia.

Vaikka pakkausjätteiden erilliskeräys ja syntypaikkalajittelu ovat Suomessa kohentumassa, muutos ei vielä näy vuoden 2021 jätetilastoissa. Sekajätteen sekä erittelemättömien jätteiden määrä kasvoi ja erilliskerättyjen jätteiden määrä väheni.

Yhdyskuntajätetilasto 2021

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Tilastokeskus.

Facebooktwitterlinkedin