Kiertotalouden innovaatioalustaa rakentamassa

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Turku AMK/ Sara Malve-Ahlroth. Piia Nurmi ja Essi Hillgren kirjoittavat kiertotalous 2.0- mallista.

 

21.5.2018

Kiertotalous on viime vuosina noussut kiinnostavasta ilmiöstä tulevaisuuden liiketalouden mahdollisuuksien kentäksi. Kiertotaloutta voi, ja tuleekin olla kaikilla aloilla, se ylittää sektorirajat ja eri aloilla siihen tartutaan eri tavoilla. Yhteistyö on tärkeä tekijä kiertotaloudessa ja sen kehittämisessä.

Kiertotaloudessa on liiketoimintaa ja sen kehittäminen ja kasvattaminen edellyttävät avoimuutta ja yhteisiä kokeiluja eri toimijoiden välillä. Yhteistyö ei aina synny itsestään ja epätavalliset yhteistyökuviot tarvitsevat toimintaympäristön, joka tuo toimijoita yhteen ja käynnistää uusia kehittämistoimia. Turun ammattikorkeakoulussa tähän tarkoitukseen on perustettu Kiertotalous 2.0 -innovaatioalusta.

Innovaatioalusta, kokeiluympäristö, oppimisympäristö, oppimisalusta… Monta on nimeä, mutta yhtä kaikki, Kiertotalous 2.0 on kehitetty tukemaan opiskelijoiden ja yritysten yhteistyötä  kiertotalouden kokeilujen parissa.

 

Asiantuntijat sparraavat

Kiertotalous 2.0:n tarkoituksena on käynnistää kehittämisprosesseja, joiden tarpeet lähtevät yrityksiltä tai kaupungeilta. Kehittämisen kohteena voivat olla erilaiset ratkaisut, palvelut tai tuotteet. Testaamiseen ja kehittämiseen käytetään erilaisia yhteiskehittämisen työkaluja, jotka tuovat eri toimijoita yhteisen asian ympärille.

Kehittämistyötä ei tehdä suljettujen ovien takana, ja avoimuus onkin Kiertotalous 2.0 kivijalkana. Kehittämisprosesseihin muodostetaan monialaiset kehittämistiimit, joita eri alojan asiantuntijat ohjaavat ja sparraavat.

 

Kokeilemalla oppii

Kehittämistyön tarkoituksena on käynnistää uutta. Vähintään yhtä tärkeä osa kehittämistyötä on oppiminen. Kehityksen ja oppimisen näkyväksi tekeminen on Kiertotalous 2.0 tarjoama lisäarvo.

Kokeilut suunnitellaan ja arvioidaan dokumentoinnilla, joka tuo muutoksen ja oppimisen esille. Sen avulla voidaan näyttää onnistumiset, epäonnistumiset ja miten jotkut epäonnistumiset muuttuvatkin onnistumisiksi. Kokeilujen dokumentoinnin tarkoituksena on tehdä näkyväksi kehittämisen vaiheet sekä lopputulokseen kriittisesti vaikuttavat tekijät. Näissä tapahtuu oppiminen.

Kokeilujen tarkoitus on olla ennakkoluuloton tai olla ennakkoluuloinen ja kumota ennakkoluulot tai todentaa ne oikeiksi. Onnistumiset ja epäonnistumiset kuuluvat kokeiluun. Molemmista voi ja kuuluu oppia. Vaikka kokeilun lopputulos ei vastaisikaan alkuperäistä suunnitelmaa, dokumentoinnin avulla voidaan huomata mitä opittiin ja mitä uusia avauksia kokeilusta on syntynyt.

 

Raja-aidat kaatuvat

Kiertotalous 2.0 on joustava, niin toimintatavan kuin paikankin suhteen. Kokeiluja voidaan tehdä ammattikorkeakoululla, toimeksiantajan tiloissa tai vaikka kokeiluun liittyvässä ympäristössä. Kokeilut ja kehittämistehtävät voivat vaihdella paljonkin, mutta yhteisenä nimittäjänä on kiertotalous ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen.

Alustan periaatteena on, että se on avoin kaikille ja osallistumiskynnys on matala, tai mieluummin sitä ei ole lainkaan.

Kiertotalous 2.0 toimintaa pyörittää Turun ammattikorkeakoulun Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä, joka toteuttaa rintarinnan kiertotalouden opetusta ja kehittämistoimintaa. Kiertotalous 2.0 tarkoituksena onkin hävittää raja-aitoja, esimerkiksi opetus- ja kehittämistyö eivät tämän päivän toimintakulttuurissa ole erotettavissa toisistaan.

Kiertotalous 2.0 -alustalla toimii opiskelijoiden lisäksi eri alojen asiantuntijoita ammattikorkeakoulusta ja muista yhteistyöorganisaatioista. Alusta tarjoaa erinomaisen alustan uusille tuttavuuksille ja vanhojen yhteistyökuvioiden kehittämiselle.

Tervetuloa tutustumaan Kiertotalous 2.0 innovaatioalustaan Turun ammattikorkeakoululla tai kutsu alusta sinun luoksesi!

https://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/projektioppimisymparisto/

 

Essi Hillgren ja Piia Nurmi

Facebooktwitterlinkedin