Kiertotalouden teesit seuraavaan hallitusohjelmaan

Porin Suomi Areenan kierrätysyhteiskuntapaneeli
Facebooktwitterlinkedin

31.7.2014

Suomalaiset yritykset, järjestöt ja julkisen sektorin toimijat ovat liittyneet yhteen koalitioksi edistämään kierrätysyhteiskuntaa ja kiertotaloutta.

Kumppanit Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n johdolla julkistivat Porin Suomi Areenassa heinäkuun puolivälissä kuusi teesiä, jotka johtavat Suomea kohti taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu.

Julkilausuman allekirjoittajat vaativat, että kiertotalous on seuraavan hallituksen ohjelman poikkileikkaava teema ja keskeinen tavoite. Kiertotalouden avulla säästetään luonnonvaroja ja luodaan kestävää kasvua sekä työtä.

Julkisen vallan tehtävänä on luoda edellytykset kiertotaloudelle, varmistaa toiminnan kestävyys, valvoa sääntöjen noudattamista ja suosia luonnonvarojen säästämistä ja kierrätystä omissa hankinnoissaan.

Kohti kiertotaloutta -julkilausuman kuusi teesiä ovat:

1)     Lainsäädännön ja toimeenpanon on toteutettava jätehuollon etusijajärjestystä ottaen huomioon ympäristö- ja kustannustehokkuuden.

2)     Uusiutumattomia raaka-aineita on korvattava uusiutuvilla ja kierrätettävillä raaka-aineilla sekä jätteillä ja sivuvirroilla.

3)     Rakentamisessa on oltava mahdollisuus hyödyntää alueella syntyviä sivukiviä, maamassoja ja sivuvirtoja.

4)     Julkisilla hankinnoilla on luotava kiertotalouden edelläkävijämarkkinoita ja suosittava uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa.

5)     Kierrätysmarkkinoita on edistettävä purkamalla lainsäädännön esteitä ja rajoitteita.

6)     Jätelainsäädännön toimeenpano ja valvonta on yhdenmukaistettava koko maassa.

Koalitio pohti myös esimerkkejä ja käytännön ideoita jatkojalostettavaksi ja toteutettavaksi eri toimijoille ja tahoille. Nämä on ryhmitelty viiteen aihepiiriin:

1)     Lisätään kiertotalousosaamista esimerkiksi tuomalla kierrätys osaksi opetusta kaikilla koulutustasoilla sekä kehittämällä oppimateriaaleja mm. valvontaviranomaisille.

2)     Hyödynnetään infrarakentamisessa sivuvirrat laajentamalla ns. mara-asetusta, sujuvoittamalla lupamenettelyjä ja perustamalla uusioraaka-ainetietopankkeja. Uusiomateriaalit etusijalle julkisiin hankintoihin.

3)     Synnytetään uusia bisnesmalleja mm. materiaalitehokkuuskatselmuksilla, vuokrausmalleilla, yhteisomistuksella, pantti- ja vakuutusjärjestelmillä, tuotesuunnittelu- ja korjauspalveluilla, verotuksella ja tuilla.

4)     Tehdään jätteiden hyödyntämisestä ja jatkojalostuksesta helppoa ja kannattavaa mm. tietokannoin, end-of-waste-kriteerein, sertifikaatein ja RT-kortein sekä logistiikan sääntelyä selkeyttämällä.

5)     Hyödynnetään teollisuudessa ja maataloudessa syntyvät sivuvirrat siirtymällä neitseellisistä raaka-aineista kierrätettäviin ja uusiutumattomista uusiutuviin. Otetaan käyttöön kaatopaikoille jo läjitetyt arvoaineet.

Koalition työssä on kevään aikana ollut mukana yli kolmekymmentä yritystä, kansalaisjärjestöä ja julkisen vallan edustajaa.

Allekirjoittajien joukossa ovat YTP ry:n lisäksi mm. SAK, Teknologiateollisuus, Kuntaliitto, Sitra, HSY, Kuluttajaliitto, Luonto-Liitto sekä Akava. Myös Jätelaitosyhdistys on joukossa mukana.

Julkilausuman allekirjoittajien joukkoon voi yhä liittyä YTP:n nettisivuilla.

Facebooktwitterlinkedin