Kiertotalous tarvitsee uutta osaamista

Kiertotalous vaatii uutta osaamista
Facebooktwitterlinkedin

Suomi on jo edelläkävijä kiertotalouskoulutuksen edistämisessä. Vuonna 2019 kiertotalouskoulutusta ja -kursseja oli jo tarjolla kaikilla Suomen koulutusasteilla.

Sitra on kehittänyt voimakkaasti suomalaista kiertotalouden osaamista yhteistyössä oppilaitosten, koulujen, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Seuraavaksi Sitra aikoo satsata työssä olevien kouluttautumiseen.

”Tarvitsemme omien alojensa osaajia, jotka osaavat soveltaa kiertotalouden toimintamalleja omassa työssään, niin maanviljelijöinä, kokkeina, rakentajina kuin insinööreinä”, Sitran Nani Pajunen sanoo.

Hän puhui aiheesta Sitran järjestämässä webinaarissa 3.3.2021.

Pajunen näkee, että Suomen kannattaisi viedä kiertotalouden koulutusosaamista ulkomaillekin.

Sitra uskoo, että kiertotalous tulee muuttamaan kaikkea työtä kaikilla toimialoilla.

Myös kansalaiset uskovat, että kiertotalous luo Suomeen uusia työmahdollisuuksia. Sitran tuoreen kiertotalouden tunnettuustutkimuksen ja siihen liittyvän kyselyn mukaan 82 prosenttia vastanneista uskoo, että kiertotalous luo Suomeen uutta työtä. 60 prosenttia olisi itse kiinnostunut työskentelemään kiertotalouteen liittyvissä tehtävissä.

57 prosenttia piti termiä ”kiertotalous” itselleen melko tai erittäin tuttuna. Vuonna 2018 termin kertoi tuntevansa hyvin 46 prosenttia vastanneista.

 

Rahoitushaku auki

 

Sitra on avannut uuden rahoitushaun ammattikouluille, korkeakouluille, opistoille ja muille jatkuvan oppimisen sisältöjä tarjoaville organisaatioille.

Rahoitusta on jaossa koulutuspiloteille, jotka kehittävät kiertotalousosaamista teknologia- tai rakennusalalla tai kemian alalla.

”Valituilla sektoreilla on suuri merkitys työllistäjinä ja Suomen kilpailukyvyn rakentajina. Näillä aloilla tarvitaan toimia ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Alat ovatkin jo ottaneet askeleita kohti hiilineutraalia kiertotaloutta esimerkiksi tekemissään vähähiilitiekartoissa”, perustelee Sitran kiertotalousasiantuntija Eero Jalava.

Rahoitushaku on auki 31.3.2021 saakka.

 

Kuva: Scanstockphoto. Kiertotalous asettaa uusia vaatimuksia koulutukselle ja osaamiselle.

Facebooktwitterlinkedin