Kiertotalous tarvitsee osaavia tekijöitä

Eero Jalava
Facebooktwitterlinkedin

Hallitsetko kiertotalouden periaatteet, tai onko yrityksessäsi joku, joka hallitsee? Kysymykseen olisi hyvä olla myönteinen vastaus.

Lähitulevaisuudessa jokaisella menestyvällä yrityksellä ja organisaatiolla on syytä olla riveissään kiertotalousosaajia. Se ei välttämättä tarkoita uusien tehtävien perustamista tai uuden ammattikunnan syntymistä.

Sen sijaan jokaisen tulee hallita kiertotalouden periaatteet. Luonnontieteen osaaminen antaa hyvän pohjan, mutta myös uutta osaamista tarvitaan. Kiertotalouden merkitys korostuu etenkin tehtävissä, joissa tehdään valintoja esimerkiksi materiaaleista tai tuotteiden elinkaarisuunnittelusta.

Kiertotalous etenee nyt vauhdilla, kun yritykset etsivät keinoja päästövähennyksiin ja kestävään liiketoimintaan. Kehitystä vauhdittavat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja kansalliset tavoitteet. Samaan suuntaan ohjaavat Euroopan sisämarkkinat, joille odotetaan kiertotaloutta vauhdittavaa tuotepolitiikkaa. Myös EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli EU-taksonomia luo kysyntää kestäville, kiertotalouden mukaisille ratkaisuille.

Jo muutaman vuoden päästä tapamme tuottaa ja kuluttaa tavaroita ja palveluja voi näyttää erilaiselta. Elektroniikkalaitteiden käyttöikää voidaan pidentää tehdaskunnostuksella ja vaatteita valmistaa kierrätetyistä tekstiileistä tai uusista materiaali-innovaatioista. Tieto tuotteiden ympäristöjalanjäljestä ja korjausmahdollisuuksista on pian kaikkien saatavilla.

On hienoa, että yritykset eri toimialoilla uskovat kiertotalouden mahdollisuuksiin. Tuoreessa Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelmassa enemmistö alan yrityksistä pitää kiertotaloutta joko mullistavana tai merkittävänä liiketoimintamahdollisuutena.

Mutta millaista osaamista muutos vaatii? Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen ei tarkoita valtavaa määrää uusia ammatteja tai toimenkuvia, vaan kiertotalouden periaatteiden sulautumista osaksi jo olemassa olevia toimenkuvia.

Yritykset tarvitsevat monenlaista ja monialaista kiertotalousosaamista. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi tuotteiden ja materiaalien elinkaaren suunnittelu ja hallinta, toiminnan ympäristövaikutusten arviointi, materiaali- ja prosessitekniikka, korjaukseen ja uudelleenkäyttöön liittyvät taidot ja digitalisaatio edellä mainittujen mahdollistajana. Myös luovat taidot, kuten kiertotalousliiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi, ovat keskeisiä.

Osaamista voidaan kehittää eri koulutusasteiden oppilaitoksissa tai työpaikalla, kuten esimerkiksi Sitran rahoittamassa kiertotalouden koulutuspilotissa Kokkolan suurteollisuusalueen kemian yrityksissä jo tehdään.

Kiertotalouden periaatteita esimerkiksi kokonaiskestävyydestä ja tuotteiden elinkaaren hallinnasta kannattaa opettaa kaikilla koulutusasteilla. Näin kiertotalous ei tule täysin uutena asiana vastaan esimerkiksi työntekijöiden täydennyskoulutuksessa.

Monella alalla kiertotalouden oppisisällöt ja koulutus ovat alkutekijöissään tai hajallaan ja kiertotalousosaaminen vasta kehittymässä. Maail­ma muuttuu ja liikkuu kuitenkin tällä hetkellä vauhdilla kohti vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta: muutokset voivat olla nopeita ja myös yllättäviä.

Tulevia osaamistarpeita kannattaa ennakoida riittävän osaamisen varmistamiseksi ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uutta osaamista täytyy kehittää nyt, sillä kiertotalousratkaisujen kysyntä kasvaa kaikkialla maailmassa. Samalla yrityksesi voi tarjota jollekin merkityksellistä työtä, jolle on yhä enemmän ja enemmän kysyntää.

Teksti: Eero Jalava

Kirjoittaja on kestävyysasioiden johtava asiantuntija Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralla.

Kuva: Miikka Pirinen/ Sitra.

Facebooktwitterlinkedin