Kiertotalouskeskus käynnisti vetyhankkeen Meri-Lapissa

Havainnekuva vetytaloudesta
Facebooktwitterlinkedin

Kiertotalouskeskus alkaa selvittää vedyn mahdollisuuksia Meri-Lapin talousalueella.

Vetyhankkeessa muodostetaan kokonaiskuva vetytaloudesta, vedyn hyödyntäjistä, logistiikasta ja keskeisistä vetyteknologioista alueen yritysten ja potentiaalisten uusien yritysten näkökulmasta.

Hankkeen tarkoituksena on valmistaa Meri-Lapin talousalueen ja erityisesti pk-yritysten pääseminen ajoissa hyödyntämään vetytaloutta.

Hanke alkaa loppuvuodesta ja kestää elokuuhun 2022 saakka.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Eveliina Nousiainen Kiertotalouskeskuksesta.

Projektipäällikön tehtävänä on muun muassa kuvata ja analysoida vedyn tarjoamia mahdollisuuksia sekä vetytalouteen siirtymän aikataulua etenkin Kemin ja Meri-Lapin pk-yritysten näkökulmasta.

”Varmistamme oikein mitoitetun ja aikataulutetun panostuksen vetytalouden liiketoimintamahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen.”, Nousiainen sanoo.

Verkostoyhteistyö korostuu kuumassa vetytaloudessa

Vetyhankkeessa käydään läpi alueen toimintaympäristö ja sen kehittämisedellytykset.

”Miten vetytalouteen valmistautuminen on huomioitava alueella, millaisia uusia mahdollisuuksia se tarkoittaa ja uskoisin, että verkostoyhteistyön merkitys korostuu vetytaloudessa”, Nousiainen sanoo.

Käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi vetytalouden tiekartta, osaamiskartoitus pk-yrityksille ja vetytalouden infopaketti.

”Pk-yrityksille jaettava infopaketti tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan vedyn tarjoamista mahdollisuuksista alueelle ja alueen yritystoiminnalle”, Nousiainen kertoo.

Vety on kuuma aihe myös naapurimaissa ja tietoa kootaan Pohjois-Ruotsista ja -Norjasta.

”Kansainvälisen benchmarkingin avulla kokoamme tietoutta kyseistä alueista ja luomme kontaktiverkostoa alueemme pk-yrityksiä ajatellen. Tavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten yritysten vientivalmiutta riittävän aikaisessa vaiheessa ”, Nousiainen sanoo.

 

Teksti: Soile Suvanto.

Kuva: Scanstockphoto. Vedyn tuomia talousmahdollisuuksia aletaan selvittää Meri-Lapissa. Samalla tähyillään naapurimaihin.

Facebooktwitterlinkedin