Meri-Lapissa jäljitetään resurssien viisasta käyttöä

Katri SERI-hanke
Facebooktwitterlinkedin

Meri-Lapin alueesta tehdään resurssiviisasta. Luonnonvaroja, raaka-aineita ja energiaa halutaan käyttää kestävästi. Resurssiviisaus tarkoittaa alueella myös tilan, ajan ja inhimillisten voimavarojen vastuullista käyttöä.

 

Lapin ammattikorkeakoulun SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi -hankkeessa pienennetään yritysten ja julkisten toimijoiden hiilijalanjälkeä kiertotalousajattelun keinoin.

Taustalla on Meri-Lapin kuntien, Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion, tarve edistää konkreettisin keinoin kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.

 

Pilotoimalla etsitään resurssiviisaita käytäntöjä

 

Hankkeen pilotit keskittyvät rakentamiseen ja ruoan tuotantoon ja ruokapalveluihin, esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen tai rakennusten vähähiilisyyden edistämiseen.

”Piloteissa on mukana alueen yrityksiä, yhteisöjä ja ihmisiä. Pyrkimystä vähähiilisyyteen ei pidä nähdä vain kulueränä, vaan kiertotaloudessa piilee myös uusia ansainnan keinoja”, muistuttaa SERI-hankkeen projektipäällikkö Katri Hendriksson Lapin ammattikorkeakoululta.

Pilotteja toteutetaan sekä kuntien toimipisteissä että yrityksissä. Ensimmäisessä vaiheessa tarkennetaan yrityksen odotukset pilotilta ja valitaan sopiva kehittämismalli toteutusta varten. Toisessa vaiheessa pilotin sisältöä ja toteutustapaa on kehitetty toimivammaksi kokonaisuudeksi.

Rakennusalalla on resurssiviisaudessa paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Elintarvikealalla pilotti voi koskea vaikkapa ruokahävikin vähentämistä, suoramyynnin helpottamista tai lähiruoan tai muutoin ekologisemman ruoan käyttöasteen nostoa. Resurssiviisaasti voi suhtautua myös yrityksen henkilöstöön, sillä työhyvinvointi merkitsee inhimillistä kestävyyttä ja sen mukana parempaa työn jälkeä ja tulosta.

K-Market Tervola hakee pilotista erityisesti lähiruoan potentiaalia ja pienyrittäjien kannustamista omien tuotteidensa laajempaan markkinointiin.

”Haluamme kannustaa kunnan pienyrittäjiä tekemään yhteistyötä alueen muiden yrittäjien kanssa”, kertovat kauppiaspariskunta Pia ja Jukka Palokangas.

 

Hyvää käytäntöä voidaan monistaa

 

SERI-hankkeessa ei tuoteta valmista yrityskohtaista dataa, vaan siinä autetaan yritystä tai muuta toimijaa selvittämään esimerkiksi tunnusluvut itse.

”Liikesalaisuudet eivät vaarannu, mutta mallit itsessään ovat monistettavissa muidenkin käyttöön, Katri Hendriksson tarkentaa.

Pilotoinneista ja niiden pohjalta saatu tieto kootaan ensi vuoden loppupuolella hyviin käytänteisiin tukeutuvaksi toimintaehdotukseksi, joka tulee maksuttomasti saataville Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuissa.

 

SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi -hankeinfo

 

Päätoteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola,

Tornio, Ylitornio

Kesto: 1.1.2020–31.12.2021

Rahoitus: Vipuvoimaa EU:sta, Euroopan aluekehitysrahoitus,

Lapin liitto

Budjetti: 353 690 € (EAKR-rahoitus 282 952 €)

Yhteydenotot: Katri Hendriksson, p. 044 478 0284

katri.hendriksson@lapinamk.fi

 

Teksti: Heli Lohi.

Kuva: Heli Lohi. Katri Hendriksson zoomailee Kemin kaupungintalon kattotasanteelta resurssiviisauden ja kiertotalouden mahdollisuuksia teollisessa Meri-Lapissa.

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Facebooktwitterlinkedin