Kiertotalousohjelmasta palautetta

Laatikkokasvatusta
Facebooktwitterlinkedin

Kiertotalouden periaatepäätöksestä voi nyt antaa palautetta. Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät lausuntoja sidosryhmiltä ja muilta asiasta kiinnostuneilta. Lausuntokierros avautui 5. helmikuuta.

Laaja työryhmä, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö julkaisivat ehdotuksensa Suomen kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi tammikuussa.

Ohjelmaehdotus ”Uusi suunta  Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi” listasi yli 40 keinoa, joiden avulla kiertotaloudesta tulisi Suomessa talouden uusi perusta.

Lisäksi työryhmä esitti, että luonnonvarojen kulutusta ja käyttöä tulisi rajoittaa.

Merkittävin linjaus on, että Suomessa primääriraaka-aineiden eli neitseellisten luonnonvarojen kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä vuoden 2015 tasoa vuonna 2035.

Samaan aikana sekä resurssien tuottavuus että materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuvat.

Ohjelmaehdotuksen suositusten ja ehdotusten pohjalta on nyt valmisteltu luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi. Se linjaa keskeiset tavoitteet ja eri ministeriöiden ja hallinnonalojen toimet ohjelman kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Periaatepäätöksen luonnos on nyt lausuntokierroksella, ja siihen voi antaa palautetta. Lausuntoaikaa on 8. maaliskuuta saakka.

Lausuntoja voi jättää Lausuntopalvelussa.

Luonnos viimeistellään lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta ja siitä annetaan valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021.

 

Kuva: Tero Pajukallio. Urbaania viljelyä taloyhtiön laatikoissa.

Facebooktwitterlinkedin