KISS ja FISS käsi kädessä

Facebooktwitterlinkedin

23.10.2015

 

Kokkolassa käynnistellään parasta aikaa kiertotalouden mukaisen toiminannan ja teollisten symbioosien edistämiseen tähtäävää Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS-hanketta. Keski-Suomen ELY-keskuksen päärahoittaman hankkeen toteutuksesta vastaa Centria-ammattikorkeakoulu, joka myös toimii Motivan koordinoimassa kansallisessa FISS-hankkeessa alueellisena organisoijana.

Teollisten symbioosien toimintamalli ei ole Kokkolan alueen toimijoille uusi – Kokkolan suurteollisuusalueen yritykset ovat toimineet jo vuosikymmeniä symbioosissa tuottaen toinen toisilleen palveluita ja hyödykkeitä. KISS:n myötä alueelliseen toimintaan haetaan uutta kiertotalouden mukaista potkua.

Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaan alueella toteutettujen sivuvirtoja käsittelevien kartoitusten myötä esiin on noussut erityisesti yritysten huoli mahdollisista ympäristölainsäädännön muutoksista ja näistä seuraavista uusista velvoitteista. Vaikka tämän hetkiset toimintamallit vastaavat lainsäädännöllisiä vaatimuksia, tulevaisuuteen on kuitenkin varauduttava.

Kilpailutilanne on saanut yritykset kiinnostumaan toimintansa tehostamisesta siten, että tällä hetkellä hyödyntämättä jäävien sivuvirtojen määrän vähentämiseen ja mahdolliseen hyödyntämiseen löydettäisiin ratkaisu. Vaikka yritykset ja toimijat ovat tiedostaneet omat kehityskohteensa, toteutus on kuitenkin jäänyt taka-alalle ykkösprioriteettien ollessa yritysten ydinliiketoiminnassa. Aika on usein kortilla!

Kesän korvalla uudessa hallitusohjelmassa linjatut esitykset kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellosta, kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä hevosen lannan käytön sallimisesta energiatuotannossa olivat kuin suoraan hankesuunnitelmastamme poimittuja. Ajankohtaisuus ja valtakunnan laajuinen halu tehdä maastamme bio- ja kiertotalouden edelläkävijä mahdollistivat KISS:n toteuttamisen.

KISS:n myötä tavoitteena ei ole kierrättää syntyviä sivuvirtoja takaisin tuotannon alkupäähän niin, että yritykset itse prosessoisivat sivuvirtansa tuotantoon palautettavaan muotoon. Tavoite on löytää välikäsiä, jotka voivat edelleen jatkojalostaa tai muokata virtoja siten, että ne ovat käyttökelpoisia syötteitä tai raaka-aineita jonkin muun yrityksen prosessiin tai tapauksesta riippuen kokonaan valmiiksi, uusiksi tuotteiksi. Tavoitteena on löytää myös samantyylisiä sivuvirtoja, joita yhdistämällä saadaan volyymiä kasvatettua ja käsittelykustannuksia pienennettyä.

Paljon on tehtävää, mutta suunta on oikea. Seuraavat kaksi vuotta näyttävät, miten pitkälle Kokkolassa kiertotalouden saralla päästään.

 

Heidi Kanala-Salminen

Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS-hankkeen projektipäällikkö

 

Facebooktwitterlinkedin