KKV:n selvitys: Jännitteet haittaavat kiertotalouden toteuttamista

Facebooktwitterlinkedin

23.3.2016

Julkisen ja yksityisen sektorin työnjakoon jätehuollossa liittyy runsaasti jännitteitä ja toimijoilla on vastakkaisia käsityksiä yhdyskuntajätehuollon toimivuudesta. Tämä jännitteinen suhde ei tarjoa hyvää pohjaa kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiselle.

Näin toteaa kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa tekemä yhdyskuntajätehuollon markkinaolosuhteiden kartoitus.

KKV arvioi, että lainsäädännössä saatetaan tarvita huomattavia uudistuksia, jotta viranomaisten, kunnallisten yhtiöiden ja yksityisen elinkeinotoiminnan työnjako selkeytyy.

KKV pitää tärkeänä taata, että yhdyskuntajätehuolto kehittyy etusijajärjestyksen mukaisesti ja kierrätystä lisäten. Kyse on myös siitä, miten kotitaloudet voivat valita jätteiden hyötykäyttöä edistäviä ratkaisuja.

KKV:n toimeksi antamassa selvitystyössä aluehallintovirastot kartoittivat yhdyskuntajätehuollon markkina- ja kilpailuolosuhteita kyselyillä, jotka kohdistettiin alan yrityksiin ja kunnallisiin jätelaitoksiin.

Selvitystyö huomioi kilpailuoikeudellisia, kilpailun edistämiseen liittyviä ja kuluttajaoikeudellisia kysymyksiä.

Selvityksen mukaan Suomessa on eri alueilla hyvin erilaisia käytäntöjä, jätelain tulkintoja ja rakenteita yhdyskuntajätehuollossa. Selvitys toi esiin kuntien asemaan liittyviä kilpailuneutraliteettikysymyksiä. Näyttöä tai selviä viitteitä kilpailulain rikkomuksista ei kuitenkaan saatu.

Selvitysraportissa on alueellisia esimerkkejä jännitteistä ja havaituista epäkohdista. Raportin voi lukea täältä: https://uusiouutiset.fi/KKVselvitys.pdf

Jätehuoltoalan markkinoita tutkivat helmikuussa 2016 myös Pohjoismaiden kilpailuviranomaiset.

Facebooktwitterlinkedin