Enemmän kilpailua jätehuoltoon

Facebooktwitterlinkedin

23.3.2016

Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset suosittelevat markkinaehtoisen kilpailun lisäämistä jätehuoltoalalla.

Pohjoismaiden kilpailuviranomaiset julkistivat helmikuussa yhteisen selvityksen, jossa vertailtiin jätehuoltomarkkinoiden toimivuutta eri Pohjoismaissa.

Vaikka maiden välillä on paljon eroja, yhteisenä johtopäätöksenä todettiin, että kiertotaloudelle, materiaalien hyödyntämiselle ja ympäristölle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi olisi tärkeää ottaa käyttöön enemmän markkinaehtoisen kilpailun synnyttämiä malleja jätehuollossa. Tähän voisi kannustaa säätelyssä.

Viranomaiset suosittelevat, että julkisten toimijoiden rooleja on selkeytettävä. Julkisten ja yksityisten tuottajien välisen kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi kuntien tuotanto- ja viranomaistehtävät on pidettävä toisistaan erillään.

Kuntien ja kunnallisten yhtiöiden osaamista tullaan kuitenkin tarvitsemaan alan kehittämisessä, eikä raportissa suositella niiden yksityistämistä.

Raportissa suositellaan myös, että jätealan tilastointi ja jätteen käsitteen määrittely tehdään kansainvälisesti yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi jätealan sääntelyssä olisi helpotettava jätteiden kansainvälisen viennin edellytyksiä.

Facebooktwitterlinkedin