Kohti kestävämpää huomista

Facebooktwitterlinkedin

MAINOS

FCG tuo kiertotalouden periaatteet entistä laaja-alaisemmin mukaan yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheisiin. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia hyvälle elämälle ja kestävälle arjelle.

Kiertotalous on yksi FCG:n kärkiteemoista, jonka monialainen yritys on nivonut entistä tiiviimmin osaksi palvelujaan. Yritys tarjoaa konsultoinnin, koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun ja ohjelmistoliiketoiminnan palveluja sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

”Viemme kiertotalouden periaatteita osaksi monialaista osaamistamme eri toimialoilla. Kestävään kehitykseen tähtääviä ratkaisuja olemme toki tehneet ennenkin, mutta periaatteiden punominen selkeäksi, toimialoja läpileikkaavaksi teemaksi on uutta”, kertoo kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki FCG:sta.

 

Lähelle ihmisten arkea

FCG auttaa kuntia, elinkeinoyhtiöitä ja yrityksiä edistämään kiertotaloutta strategisesta suunnittelusta hankkeiden käytännön toteutuksiin asti. Tämä tehdään aina asiakkaiden tarpeita kuunnellen.

”Tarjoamme ajattelutavan muutosta, mutta muutos pitää toteuttaa askel askeleelta, olemassa olevien rajoitteiden rajoissa. Pystymme nivomaan kiertotalouden periaatteet prosesseihin melko ketterästikin, niin että niiden noudattaminen on kokonaistaloudellisesti mahdollista”, Laine-Ylijoki toteaa.

Yksi FCG:n vahvuuksista on hyvä kuntasektorin tuntemus. Sitä kautta suunnittelussa päästään lähelle myös paikallisten yritysten ja asukkaiden elämää.

”Olemme erittäin lähellä sitä kenttää, joka ottaa ratkaisut käyttöön ja mahdollistaa sen, että ihmiset voivat toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.”

 

Monialaista osaamista

Arkielämän kestävän kehityksen ratkaisut ovat tärkeä tavoite muun muassa kaupunki- ja arkkitehtisuunnittelussa.

”Kaupunkisuunnittelussa kiertotalous tarkoittaa yksinkertaisimmillaan esimerkiksi jätekeräyspisteiden järjestämistä niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin asukkaita ja ovat helposti saavutettavissa ja huollettavissa”, kertoo FCG:n kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola.

Rakentamisessa taas pohditaan, miten purettuja materiaaleja voi hyödyntää uuden rakentamisessa tai millaisia kestäviä vaihtoehtoja on maa-aineksen ja rakennusjätteiden kuljetukselle ja logistiikalle.

Myös rakennusten muuntojoustavuus on ajankohtainen trendi.

”Kiertotalouden huomioiminen on aina monipiippuinen juttu ja vaatii useiden seikkojen pohtimista. Siihen voivat vaikuttaa muun muassa kaupunkirakenne ja -kuva, liikennejärjestelyt sekä maisemalliset tekijät”, Sippola huomauttaa.

FCG:n etuna on hänen mukaansa juuri monialainen asiantuntemus, joka tekee yhteistyöstä asiakkaiden kanssa sujuvaa.

”Vastaukset löytyvät yhdestä paikasta – jos ei nyt samalta käytävältä, niin ainakin samasta talosta.”

 

Lisätietoja: www.fcg.fi

 

Kuva: FCG. Kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki FCG:sta.

 

MAINOS

Facebooktwitterlinkedin