Sitran Johanna Kirkinen: Kohti resurssiviisautta!

Johanna Kirkinen Sitra
Facebooktwitterlinkedin

Jyväskyläläiset pääsevät ideoimaan paikallisia konsteja käyttää resursseja viisaasti. Parhaassa tapauksessa ideoista voi tulla valtakunnallisia ja jopa globaaleja esimerkkejä.

Jyväskylä käynnisti huhtikuussa Sitran kanssa hankkeen nimeltä Kohti resurssiviisautta.

Hankkeen vetäjä Johanna Kirkinen Sitrasta kertoo, että Iso-Britanniassa on pystytty luomaan uutta liiketoimintaa yhdellä eurolla jokaista valtion sijoittamaa kahta senttiä kohden.

Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston Timo Mäkelä muistuttaa, että iso osa resurssitehokkuuteen vaikuttavista päätöksistä (maankäyttö, jätepolitiikka, asuminen, liikenne, energia) tehdään kuntatasolla.

Resurssitehokkuus käy käsi kädessä myös talouden kanssa.

“On laskettu, että noin 15 prosentin resurssitehokkuuden parantaminen lisää BKT:tä 3,6 prosentilla ja luo 2,5 miljoonaa työpaikkaa. Resurssiviisaus on siis osa kovaa talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Se lisää kilpailukykyä, varmistaa raaka-aineiden riittävyyden, lisää huoltovarmuutta ja mahdollistaa uudentyyppisen kasvun ja paremman työllisyyden.”

Facebooktwitterlinkedin