Kokoomukselta kirjallinen kysymys korttelikeräyksestä ja kierrätyksestä

Facebooktwitterlinkedin

Kokoomuskansanedustajat peräänkuuluttavat hallitukselta uusia toimia kierrätyksen ja kiertotalouden edistämiseksi. Ympäristöedustajat Pauli Kiuru, Saara-Sofia Sirén, Sari Multala, Mari-Leena Talvitie jättivät ministerille kirjallisen kysymyksen siitä, mitä hallitus aikoo vielä loppukautensa aikana tehdä edistääkseen kierrätystä ja kiertotaloutta.

Yhdyskuntajätteestä olisi EU:n jätedirektiivin mukaan kierrätettävä vuonna 2025 jo 55 prosenttia. Tilastokeskuksen viimeisimmän yhdyskuntajätetilaston mukaan kierrätysaste oli kuitenkin vuonna 2017 pudonnut 39 prosenttiin.

Kansanedustajat uskovat, että etenkin pientaloalueilla olisi vielä paljon tehtävissä jätteiden syntypaikkalajittelun tukemisessa. Heidän mukaansa kiinteistökohtaista ja alueellista keräysjärjestelmää voitaisiin laajentaa järjestämällä pientaloille korttelikeräys.

”Tarvitsemme jätehuollon rakenteiden muutoksessa julkisen ja yksityisen sektorin tiiviimpää yhteistyötä”, kansanedustajat toteavat kirjallisessa kysymyksessään, ja jatkavat:

”Lainsäätäjien velvollisuus on tehdä ympäristövalinnat ja kierrättäminen mahdollisimman helpoksi.”

 

Korttelikeräys tuo jätepisteen lähelle

Korttelikeräys on jätteiden syväkeräysjärjestelmän keksineen Molok Oy:n kehittämä jätteiden keräyksen toimintamalli, jonka avulla pyritään helpottamaan jätteiden lajittelua tiheästi asutuilla pientaloalueilla. Pientaloalueilla elää tällä hetkellä noin miljoona suomalaista.

Korttelikeräys tuo lajittelupisteet lähelle asukkaiden päivittäisiä kulkureittejä. Korttelikeräyspiste sijoitetaan yhteen keskeiseen paikkaan palvelemaan useampaa kotitaloutta samanaikaisesti. Näin mahdollistetaan sujuva lajittelu myös pientaloalueilla jopa kahdeksalle jätelajille ilman pitkiä ajomatkoja.

”Kierrätystavoitteiden eteen on vielä tehtävä töitä ja keksittävä uusia innovatiivisia tapoja kerätä materiaaleja talteen. Korttelikeräys on yksi ratkaisu kierrätystavoitteiden saavuttamiseen”, kertoo korttelikeräyshankkeen projektipäällikkö Jenni Rahkonen Molok Oy:stä.

Gaia Consulting Oy:n tekemän selvityksen mukaan korttelikeräys nostaisi pientaloalueiden kierrätysprosenttia nykytilanteen 25 prosentista 50 prosenttiin. Koko Suomen yhdyskuntajätteiden kierrätysastetta korttelikeräys pystyisi selvityksen mukaan korottamaan noin 2,3 prosenttiyksikköä.

Molok on toimittanut useita asuinkiinteistöjä palvelevia jätteenkeräysjärjestelmiä viime aikoina tiuhaan, esimerkiksi Lapualle, Ouluun, Ruotsin Faluniin ja Liettuan Kaunasiin.

 

Kuva: Molok Oy. Korttelikeräyspiste Ruotsin Falunissa.

Facebooktwitterlinkedin