Kunnille työkalu päästövähennyksiin

Ilmastotyökalu
Facebooktwitterlinkedin

Millaisia muutoksia tarvitaan eri kuntasektoreilla, jotta päästäisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin?

Kunnat ja maakunnat ovat nyt saaneet tämän arviointityön avuksi uuden työkalun. Se tukee myös alueellisten ilmastotiekarttojen valmistelua ja arviointia.

Kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalun on julkaissut Suomen ympäristökeskus SYKE.

Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalulla voi arvioida millaisia muutoksia päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää.

 

Lisätoimet johtavat isompiin päästövähennyksiin

 

Skenaariotyöskentelyn lähtökohdaksi jokaiselle kunnalle on laadittu niin sanottu perusskenaario, jonka lisäksi kunta voi määritellä suurempiin päästövähennyksiin johtavia lisätoimenpiteitä.

Perusskenaariossa huomioidaan kansallisen ilmastopolitiikan toteuttamisen tueksi laaditut raportit, suunnitelmat ja linjaukset, joissa hahmotellaan Suomen tulevaa päästökehitystä. Näitä ovat muun muassa energia- ja ilmastostrategia, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sekä jakeluvelvoitelaki. Myös kunnittaisen väestöennusteen vaikutus päästökehitykseen huomioidaan.

”Perusskenaario on kehityspolku, jossa päästövähennykset toteutuvat suurelta osin kansallisten toimien kautta. Käytännön toimeenpano tapahtuu kuitenkin pitkälti paikallisella tasolla, eikä perusskenaarionkaan mukaisiin päästövähennyksiin ole mahdollista päästä ilman kuntien, kuntalaisten ja yritysten aktiivista toimintaa”, sanoo erikoistutkija Santtu Karhinen SYKEstä.

Laskenta perustuu Suomen ympäristökeskuksen ALas-malliin ja Hinku-laskentasääntöihin.

Facebooktwitterlinkedin