Löytyykö Suomesta tammikuussa lain vaatimat yli kuusi tuhatta tupakantumppiroskista? – Tupakkatuottajat joutuvat maksamaan kunnille tumppien siivouskuluja

Kuva: Shutterstock. Tupakantumpit ovat Suomen yleisimpiä roskia.
Facebooktwitterlinkedin

Tupakantumppi on Suomen yleisin kadulta, maastosta tai muualta ympäristöstä löytyvä roska.

Luontoon tai kaduille heitettyjen tumppien siivouskulut ovat tähän saakka jääneet kuntien maksettaviksi, mutta ensi vuonna kunnat eivät enää joudu kantamaan koko siivouskustannusvastuuta yksin.

Kertakäyttömuovidirektiivi (SUP) velvoittaa nimittäin tupakkatuotteiden ja tupakansuodattimien tuottajat vastuuseen niistä kuluista, joita kunnille aiheutuu tupakantumppien siivoamisesta, roskaamisen ehkäisystä sekä tupakkaroskisten hankinnasta.

Velvoite on tullut voimaan 1.1.2023. Kunnat voivat hakea tätä vuotta koskevia kustannuskorvauksia ja niitä aletaan maksaa ensi vuonna (2024).

Kunnat voivat saada rahaa myös tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden valmistajilta, maahantuojilta ja pakkaajilta. Esimerkiksi elintarvikepakkausten siivouskuluja aletaan nyt korvata kunnille.

Vuonna 2025 siivouskustannusvastuu laajenee kattamaan myös tyhjänä myytävät mukit, kosteuspyyhkeet ja ilmapallot.

Siivoukseen vähän yli puolitoista euroa per asukas

Alkuvaiheessa kuntien on mahdollista saada korvauksia vuosien 2023 ja 2024 kustannuksista noin 1,6 euroa asukasta kohden ja vuoden 2025 kustannuksista noin kaksi euroa asukasta kohden.

Lisäksi kunta voi saada korvauksia tekemistään erillisistä tupakkaroskisinvestoinneista ja roskaantumisen ehkäisyn tiedotuksesta.

Siirtymäkaudella korvaukset maksetaan kunnille asukasluvun perusteella. Pirkanmaan ELY-keskus kannustaa kuntia kuitenkin ilmoittamaan todelliset kustannukset parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan, jotta saadaan tietoa todellisista siivouskustannuksista.

Pirkanmaan ELY-keskus on julkaisemassa lomakkeen korvausten saamiseksi kunnille aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun alkuvuodesta 2024.

Tuhansia tumppiroskiksia

SUP-asetus velvoittaa kuntia tarjoamaan tietyn minimimäärän tumppiroskiksia. Tupakantumpeille on oltava tammikuusta 2024 alkaen vähintään yksi jäteastia per 900 asukasta.

Näin laskien Suomessa olisi oltava yhteensä tammikuussa 2024 hieman yli 6 100 tumppiroskista yleisillä alueilla.

Määrän on kaksinkertaistuttava tästä vuoden 2026 alkuun mennessä.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Shutterstock. Tupakantumpit ovat Suomen yleisimpiä roskia.

Facebooktwitterlinkedin