Kunta, hae tukea kestävälle energialle

Facebooktwitterlinkedin

Kunnille ja kaupungeille on nyt tarjolla tukirahoitusta kestävän energia- ja ilmastostrategian toteuttamiseen.

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman alainen European City Facility (EUFC) on valmis myöntämään hakemusten perusteella 60 000 euroa energiatalouden kehityshankkeelle.

EUCF:n tarkoituksena on tukea kaupunkeja ja kuntia investointikonseptien kehittämisessä ja liikkeelle saamisessa, jotta saadaan toteutettua vähähiilisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja.

 

Sijoituskonsepti houkuttelevaksi

 

Myönnetyllä tuella ei voida rahoittaa suoraan todellisia investointeja, vaan se käytetään konseptin viimeistelemiseen toteutuskelpoiseksi. Tavoitteena on valmis suunnitelma, joka antaa ulkopuolisille rahoittajille riittävät tiedot projektin arvioimiseksi.

EUCF:n myöntämän tuen voi käyttää esimerkiksi markkina- ja sidosryhmätutkimuksiin sekä taloudellisiin ja riskianalyyseihin, jotka tarvitaan sijoituskonseptin kehittämiseksi. Kyseeseen voi tulla lisäresurssin palkkaaminen tai toimeksiannot voidaan tilata ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Hakemuksen voi jättää myös keskeneräisenä, mikäli halutaan EUCF:n alustava arvio seuraavia hakukierroksia varten.

Tukea voivat hakea ja saada kaupungit, kunnat tai kuntien ryhmät, jotka sijaitsevat EU-jäsenvaltioissa tai Isossa-Britanniassa ja jotka ovat laatineet kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SEAP/SECAP) tai kunnianhimoltaan vastaavan ilmasto- ja energiasuunnitelman sekä sitoutuvat EUCF:n kahden vuoden seurantajaksoon.

Hakuaikaa on 2.10.2020 klo 19:00 asti. Hakemus tehdään European City Facility -verkkosivuilla: https://eucityfacility.eu/

Lisätietoja hakuprosessista: ce.finland@eucityfacility.eu

 

Kuva: Scanstockphoto. Monessa kunnassa on jo asennettu aurinkopaneeleja paikalliseen energiatuotantoon.

Facebooktwitterlinkedin